Login / Create an Account
Oficiální stránky MS ODS Příbram
Aktuálně

Prosba o spolupráci - krajské volby


Vážení členové a podporovatelé,

v rámci blížících se krajských voleb bychom Vás chtěli požádat o spolupráci v souvislosti s posílením práce na sociálních sítích. Pokud bychom vás mohli požádat - lajkujte, piště krátké komentáře či sdílejte články našich kandidátů.

Dále bychom Vás chtěli požádat o spolupráci s vytipováním jednorázových, přirozených akcí ve vaší oblasti (městě, obci), kde by se naši kandidáti/představitelé ODS mohli prezentovat/vystoupit/představit se). Spontánní společenské jsou mnohdy lepší než politický mítink a v minulých letech se nám velmi osvědčili.

A také prosíme o vytipování ploch v lokalitě, které bychom mohli využít na umístění plakátů, bannerů (např. nástěnky, ploty, výlohy spřízněných podporovatelů atp.).

Návrhy prosím můžete zasílat na e-mail: lukas.paclt@ods.cz

Děkujeme

Oznámení o úmrtí Jany Dědečkové


S lítostí Vám oznamujeme, že v pátek 26.1.2024 zemřela zakládající členka ODS paní Jana Dědečková

 

Na sklonku osmdesátých let se sblížila s chartisty, zejména s Václavem Bendou. S manželem monitorovali soudní jednání s politicky stíhanými osobami, zúčastňovali se protirežimních demonstrací. V prvních dnech sametové revoluce iniciovala manifestace. Během dělení Občanského fóra stála u zrodu ODS ve Vítkovicích v Krkonoších. Zde také začala s manželem v roce 1991 podnikat v soukromém penzionu. V roce 2000 byla zvolena do Rady České televize jako nominantka ODS. V roce 2004 se přestěhovali do Příbrami, kde provozovali minilab a fotoateliér a jako členka ODS Příbram zde byla zvolena do zastupitelstva města. Do roku 2018 provozovala internetové konzervativní stránky Virtually.cz.

Poslední rozloučení se bude konat dne 2.2.2024 od 14:00 ve smuteční síni v Přešticich.

Charitativní fotbalový turnaj


Místopředseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Skopeček pořádá každé léto charitativní fotbalové turnaje ve vybraných městech Středočeského kraje a snaží se pomoci vždy někomu v tom daném městě nebo okolí.

Každoroční charitativní turnaj ve fotbale zavítá 15.7.2023 do Příbrami.Turnaj se uskuteční na hřišti místního Spartaku

Sestavte tým, zasportujte si a podpořte i malého Maxíka

Ombudsmanka v příbramské nemocnici


V příbramské nemocnici bude od srpna fungovat ombudsmanka.

Úkolem ombudsmana je hájit práva pacientů a zaměstnanců.

Od prvního srpnového dne bude v Oblastní nemocnici v Příbrami obsazena pozice nemocničního ombudsmana, respektive ombudsmanky. Tuto důležitou funkci bude zastávat Mgr.Petra Vavrošová, která má v této oblasti bohaté zkušenosti. Osobní konzultace budou možné každé pondělí v přízemí budovy ředitelství.

 

„Pacienti se na mě mohou obracet kdykoliv mají pocit, že jejich práva byla zkrácena, že se v souvislosti s jejich léčením vyskytl nějaký problém a také v případě, že nefunguje komunikace mezi nimi a zdravotníky. Stejně tak se na mě mohou obracet i zaměstnanci ONP, pokud potřebují řešit nějakou obtížnou situaci se svými kolegy nebo pokud i oni budou potřebovat pomoci s komunikací s pacienty a jejich blízkými,“ říká před nástupem do příbramské nemocnice Petra Vavrošová, která se v současné době věnuje ochraně práv spotřebitelů. Zkušenosti s medicínským prostředím má také, protože již v minulosti působila jako nemocniční právník.

S nemocniční ombudsmankou se bude možné osobně setkat od srpna každé pondělí od 9 do 11 a od 13 do 15 hodin. K zastižení bude také na telefonu nebo e-mailové adrese ombudsman@onp.cz. Ombudsman je vázán mlčenlivostí, stejně jako jiný zdravotnický personál.

„Mám radost, že se v poměrně krátké době povedlo zřídit v příbramské nemocnici funkci ombudsmana. Byl to jeden z našich programových bodů, na kterém jsme s kolegou Pavlem Pavlíkem (ODS) pracovali od začátku mého nástupu na radnici. Jsem rád, že naši prvotní iniciativu podpořilo i vedení nemocnice a věřím, že řešení problémů pacientů i zaměstnanců bude s nástupem nové ombudsmanky fungovat ještě lépe, než doposud,“ řekl místostarosta města Příbram Miroslav Peterka (ODS), který byl jedním z iniciátorů myšlenky na vytvoření nemocničního ombudsmana.

Peterka by také rád, aby v příbramské nemocnici fungoval mamografický screening, což přináší řadu formálních i praktických překážek, na kterých se aktuálně pracuje.

24 let v NATO


12.3.1999 jsme vstoupili do Severoatlantické aliance. Byla to jedna z nejdůležitějších událostí našich moderních dějin.

Členství v NATO zajišťuje naši bezpečnost. I kvůli ruské agresi na Ukrajině si všichni ještě intenzivněji uvědomujeme, jak zásadní je pro naši zemi členství v nejsilnějším obranném systému na světě.

A český přínos pro Alianci je také nepřehlédnutelný. Službou v zahraničních misích prošly už tisíce našich vojáků, kteří dokazovali a stále dokazují svou spolehlivost a profesionalitu.

Prezident ČR Petr Pavel se ujal úřadu


Dne 9.3.2023 se prezident České republiky Petr Pavel právě ujal svého úřadu✌️❤️

Příbramská nemocnice bude usilovat o mamograf a pozici ombudsmana


Příbramská nemocnice bude usilovat o mamograf a pozici ombudsmana

Kromě nově zrekonstruovaných a vybudovaných prostor by příbramská nemocnice ráda zkvalitnila a rozšířila některé ze svých služeb. Po několika neúspěších by se chtěla opět pokusit o zavedení screeningového mamografického vyšetření. Od roku 2022 se totiž změnily podmínky pro zařazení poskytovatelů do tohoto programu, které sice na jedné straně kladou na poskytovatele značné nároky nejen na věcné, technické a personální vybavení, na druhé straně však podmínky dostatečně zpřesňují a je možné se na vše připravit. Za tímto výkonem musí v současnosti cestovat stovky žen do Berouna nebo Prahy.

„Nápad na nové otevření celého procesu vzešel při nedávném kontrolním dni. Toho se kromě náměstka hejtmanky Petra Pavlíka zúčastnil i místostarosta města Příbram Miroslav Peterka, který na následné schůzce tlumočil přání občanů. I když nám pojišťovny poskytování této služby v minulosti nenasmlouvaly, opět se o to pokusíme. V současnosti budeme připravovat veškeré podmínky pro to, abychom se mohli v budoucnu přihlásit do příslušné výzvy Ministerstva zdravotnictví a získali tak statut screeningového pracoviště v mamárním screeningovém programu," vysvětluje nové plány nemocnice její předseda představenstva Stanislav Holobrada.

V dohledné době se vedení nemocnice pokusí zavést také funkci ombudsmana. Ten by měl fungovat jako ochránce práv pacientů a být tak důležitým milníkem v rámci vztahu nemocnice a pacienta. I to bylo jedním z bodů společného jednání s představiteli Středočeského kraje a města Příbram.

„Snahu vedení nemocnice o získání statutu screeningového pracoviště v mamárním screeningovém programu vítám a rozhodně ji budu podporovat. Screening je součástí preventivních opatření a chápu ho jako nedílnou součást boje proti rakovině prsu. Čeká nás ještě dlouhá cesta, ale věřím, že se nám to podaří," dodal Pavel Pavlík, náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví.

Petr Pavel byl zvolen prezidentem ČR


 

Generál Pavel na hrad!!! … Prezidentem byl ve druhém kole prezidentských voleb zvolen Petr Pavel s počtem 59,46% a stává na dalších 5 let nástupcem Miloše Zemana. Volební účast jak celorepubliková (70,25%) tak i v Příbrami (67,38%) byla nadstandardní.

Děkujeme všem kdo se zúčastnil těchto voleb.

Prezidentský kandidát Petr Pavel zavítá do Příbrami


Prezidentský kandidát Generál Pavel zavítá v úterý 24.1.2023 do našeho města⚔️✌️… Společné setkání s občany se uskuteční od 15:30 do 16:30 v budově Kulturního domu.

Novinky z města


Zdravíme a přejeme vše nejlepší do nového roku 2023 všem občanům Příbrami.

Rádi bychom vás informovali o tom, že pro město pracují nejen přímo zvolení zástupci ODS p.Miroslav Peterka a Ing.Ivan Fuksa, ale i nově „Místní radou města“ schválení níže uvedení členové.

Do výborů a komisí pro období 2022 – 2026 byli zvoleni:

Finanční výbor – Ing.Jan Poskočil

Kontrolní výbor – Ing.Samir Poul

Bytová komise + Zdravotní a sociální komise – Jan Hejhal

Zahraniční komise – Václav Černý

Realizace majetku města + Dopravní komise – Lubomír Vrána

Komise pro vzdělávání – Jana Poskočilová

Komise pro životní prostředí – Jan Řehka

Komise Smart City – Pavel Boháč

Všichni chceme a budeme pomáhat pro ještě lepší život ve městě, tak jak jsme to deklarovali před komunálními volbami.