Login / Create an Account
Oficiální stránky MS ODS Příbram

Akce

Příbramská ODS odstartovala volební kampaň


Kategorie:

Z besedy o bezpečnosti a migraci


Kategorie:

Poděkování: Benefiční koncert na dostavbu Svatohorských varhan

Zdeněk Havrančík

Touto cestou bych chtěl poděkovat jménem všech členů příbramské ODS, našemu kolegovi, panu Ivanu Fuksovi, za čas a organizaci, který věnoval již po deváté pořádání benefičního koncertu na podporu stavby velkých varhan na Svaté Hoře. Rovněž bych chtěl poděkovat vystupujícím umělcům Vratislavu Křížovi, Vladimíru Rejlkovi a Josefu Popelkovi za překrásný umělecký zážitek, jehož jsme byli svědky.

Kategorie:

Připomeňte si s námi SAMETOVOU REVOLUCI


Přijďte na setkání u příležitosti 25. výročí SAMETOVÉ REVOLUCE dne 17. listopadu 2014 v 17 hodin 11 minut na Náměstí 17. listopadu v Příbrami
Kategorie:

Pozvánka na Benefiční koncert


Vážení přátelé, bude pro mě velkým potěšením, pokud přijmete mé srdečné pozvání na Benefiční koncert na podporu stavby velkých varhan ve svatohorské bazilice, nad kterým i letos přebírám záštitu.

Kategorie:

První autorské čtení bylo v rodném městě


V říjnu uvedl na knižní trh svou druhou knihu O štěstí v umírání příbramský rodák Jan Paul a první autorské čtení věnoval právě svému rodnému městu, kde prožil mládí a chodil do školy. Autorské čtení, autogramiádu uspořádala knihovna Jana Drdy. Knihu i autora představil místostarosta Ivan Šedivý.

Připomeňte si s námi SAMETOVOU REVOLUCI


Přijďte na setkání u příležitosti 22. výročí SAMETOVÉ REVOLUCE dne 17. listopadu 2011 v 17 hodin 11 minut na Náměstí 17. listopadu v Příbrami

Kategorie:

Pietní akt u Památníku Vítězství na Slivici


Pietního aktu, který se každoročně pořádá k příležitosti konce druhé světové války u Památníku Vítězství na Slivici, se zúčastnili i členové Příbramských patriotů Ivan Fuksa (ministr zemědělství) a Václav Černý (mistostarosta).

Kategorie:

Místní sněm patriotů doplněný regionální potravinou


Místní sněm Příbramských patriotů proběhl včera v salónku u Švejka. Vzhledem k vládní funkci předsedy Ivana Fuksy, který je velkým propagátorem regionálních potravin,  tomu ani nemohlo být jinak, než že členové sdružení doplnili své jednání občerstvením, jehož původ prozrazovala nezaměnitelná chuť výrobků příbramské masny.

Kategorie: