Login / Create an Account
Oficiální stránky MS ODS Příbram

Články autora

Kandidát do zastupitelstva Ing. Petr Magera k dopravní koncepci města Příbram

Ing.Petr Magera

Dopravní koncepce města Příbrami. Letošní léto se ve městě hovoří hlavně o parkování a dopravních problémech, které město trápí. ŘSD možná postaví a možná také nepostaví jihozápadní obchvat města. Množí se také kritické připomínky k fungování městské dopravy. Na radnici proběhlo jednání se zástupci PID. Toto všechno jsou impulzy k zamyšlení, zda mají představitelé města jasně vytýčenu strategii rozvoje dopravy ve městě. Zatím jsem o žádné dopravní koncepci města, která by zahrnovala kompletní strategii rozvoje města jak v oblasti individuální tak hromadné dopravy neslyšel.

Jsem přesvědčen, že takováto koncepce je nezbytná pro další plánování jak oprav a budování nových městských komunikací, tak dalšího budování parkovacích míst, budování cyklostezek a propojení na veřejnou dopravu nejen autobusovou ale i vlakovou a v neposlední řadě také k zefektivnění městské hromadné dopravy. Samozřejmě je potřeba, aby takováto koncepce prošla nejen odbornou diskuzí, ale také širokou veřejnou diskuzí a všichni občané města se k ní mohli vyjádřit. Takováto koncepce by pomohla odpovědět na otázky.

Jakým přínosem pro město by mohl být parkovací dům u autobusového nádraží, jehož výstavba byla odložena kvůli nezískání dotace?

Je prospěšné zvyšovat počty parkovacích míst na úkor zeleně nebo naopak najít prostředky pro výstavbu vícepatrových garážových a parkovacích stání?

Je či není vhodné ukončit spojení s Prahou na autobusovém nádraží nebo naopak tuto dopravu propojit s městskou hromadnou dopravou a zajíždět do různých částí města?

Zda vybudovat v našem kopcovitém městě cyklostezky a přenést část individuální dopravy do tohoto segmentu?

Rozšiřovat pěší zóny nebo naopak umožnit vjezdy automobilům do míst, kde je to dnes zakázané?

Zdali vést velký podíl tranzitní dopravy přes náměstí TGM a Jiráskovy sady nebo v těchto částech vytvořit klidové zóny a tranzitní dopravu odvést z centra města?

Zdali realizovat zjednosměrnění některých ulic a tím docílit zvýšení počtu parkovacích míst na stávající komunikaci nebo naopak zajistit větší plynulost dopravy?

Těch otázek je určitě daleko více a na žádnou neexistuje jednoznačná odpověď. Proto je potřeba o těchto otázkách diskutovat a nalézt řešení. Nikdy se nenalezne řešení, které bude vyhovovat všem, ale najít řešení, které bude pro většinu přijatelné je výhrou. Ing. Petr Magera, člen ODS a člen bezpečnostní a dopravní komise města Příbram