Login / Create an Account
Oficiální stránky MS ODS Příbram

Poděkování: Benefiční koncert na dostavbu Svatohorských varhan

Zdeněk Havrančík

Poděkování

Touto cestou bych chtěl poděkovat jménem všech členů příbramské ODS, našemu kolegovi, panu Ivanu Fuksovi, za čas a organizaci, který věnoval již po deváté pořádání benefičního koncertu na podporu stavby velkých varhan na Svaté Hoře. Rovněž bych chtěl poděkovat vystupujícím umělcům Vratislavu Křížovi, Vladimíru Rejlkovi a Josefu Popelkovi za překrásný umělecký zážitek, jehož jsme byli svědky. Podrobnější informace si můžete přečíst na webových stránkách Svaté Hory.

zdroj: http://svata-hora.cz/varhany/  

    
Benefiční koncert na dostavbu Svatohorských varhan

Benefiční koncert na dostavbu velkých svatohorských varhan se v nově zrekonstruované bazilice uskutečnil ve středu 4. května 2016 od 19:00. Organizace se opět ujal Ivan Fuksa ve spolupráci s Maticí Svatohorskou. Na koncertě zazněly varhanní skladby jak sólové, tak v doprovodu pro trubku a baryton v podání sólistů Národního divadla v Praze Vratislava Kříže, Vladimíra Rejlka a Josefa Popelky. Fotografie z koncertu jsou k nalezení ve fotogalerii.

Ze vstupného na tento Benefiční koncert se vybralo celkem 13.800,- Kč, které byly poukázány na účet veřejné sbírky. Dárcům byl také znovu představen projekt "Adopce varhanních píšťal" - letos poslední rok bude možno adoptovat a zapsat tak své jméno do varhanní píšťaly budoucích varhan. Doposud je adoptováno celkem 90 varhanních ˇpíšťal za celkem 1.439.000,- Kč. Všem dárcům děkujeme!


Za MS ODS Příbram, předseda místního sdružení Zdeněk Havrančík

   

Kategorie: