Login / Create an Account
Oficiální stránky MS ODS Příbram

Jak se dívat na politiku /a politiky/ ?

Eva Číhalová

O politice je všeobecně známo,že se jedná o správu a činnost veřejnou,vyšší stupeň politiky má na starost řízení státu a navazování a upevňování vztahů mezi národy.Už z tohoto základního rozdělení vyplývá,že specifikace těchto složek se ze samotného principu musí odlišovat.

Funkce poslanecké sněmovny spočívá především v tvorbě a úpravě smysluplných zákonů,senát jejich znění kontroluje a ty problematické vrací sněmovně k dalším úpravám nebo přepracováním.Prezidentův podpis pod novým zákonem je poslední legislativní tečkou a nám,občanům,je tímto dáno se zákonem řídit.

Normálně uvažující občan by měl být přesvědčený,že z dílny PS ČR vychází to nejlepší, ale ono to tak ve skutečnosti není.Kdo si občas nenechá ujít televizní přenos z jednání poslanců zjistí,že se jedná o bitvu slov,paradoxů,ironií a bohužel i urážek.A proč vlastně? Přece proto,jak znevážit navrhovatele a pomocí desítek pozměňovacích návrhů připravený zákon rozcupovat,změnit jeho podstatu a snad se i radovat /!/,jaký paskvil se nám podařilo „vyrobit“!
A teď,senáte,konej! Pro někoho je i několikaměsíční zdržení vydání zákona tzv.“politickým úspěchem“. Ano,opozice má právo na připomínky a v demokratické společnosti je to přirozené,ale právě v této společnosti je nutný i předpoklad politické kultury a společné snahy o optimální řešení.Místo toho se nám prezentují hysterické figurky plné nenávisti a zloby,která se zákonitě přenáší i do podvědomí normálních občanů,třebaže o ni vůbec nestojí.

Proč tohle všechno píšu? Především proto,že jsem přesvědčená,že trochu „zásluh“ na tomto stavu máme i my tím,jaké kandidáty mezi poslance posíláme.Jsou všichni fundovaní, solidní a spolehliví,anebo jen kývači spokojení se svými brebendami? To bychom přece měli
vědět z jejich profesního a veřejného nasazení v našem městě a regionu. Je to slušný člověk nebo intrikán a proč o něm nic nevím? Logicky vzato,nemám volit nikoho,koho neznám!

Prohlédněme si dobře budoucí kandidátky! Najdeme tam jméno muže,který pro naše město udělal hodně a svou pracovitostí,fundamentem i vztahem k občanům si v minulých komunálních volbách získal preferenčními hlasy suverénní postavení v oblíbenosti od obyvatelů
našeho města.Že se nestal starostou už nebyla jeho vina.

Příbram má možnost reparátu: ing.Ivan Fuksa je pro nás zárukou,že se za poslance jeho kalibru jistě stydět nebudeme.