Login / Create an Account
Oficiální stránky MS ODS Příbram

Přetíženost dopravy ve městě se dá řešit bez velkých investic, říká Petr Magerazdroj: pribram.cz
 
Problémy s parkováním, uzavírky, rostoucí hustota dopravy, to jen několik problémů s kterými se v poslední době potýkat řidiči v Příbrami. Oslovili jsme proto člena dopravní komise Petra Mageru, který má za sebou mimo jiné i zkušenosti se stavbami silnic a dálnic po celé Evropě, jak by se dala současná situace řešit.


Hustota dopravy v Příbrami stoupá a realizace jihovýchodního obchvatu je zatím v nedohlednu, existuje podle vás nějaké jiné řešení současné situace s hustým provozem?
Dílčími úpravami je možné současnou situaci alespoň trochu zlepšit. Určitě lze pracovat na přivaděčích pro budoucí obchvat, které samy o sobě mohou dopravě v centru města odlehčit. Jako například propojení Milínské od kruhového objezdu u Drupolu s Mixovou a Hájeckou by výrazně odlehčilo centru města, protože všichni řidiči mířící na Prahu ze sídliště Zdaboř a z Nové Příbrami by tuto cestu využili.

Příbram je „městem kruháčů“, ale nezdá se, že by kruhové objezdy příliš přispěly k plynulosti dopravy ve městě, je to dáno tím, že lidé na nich neumí jezdit?
Samozřejmě, že se najdou řidiči, kteří mají před kruhovými objezdy respekt, především z těch vícepruhových. Problém ale není v řidičích, problém je v konstrukci kruhových objezdů. Pokud má kruhový objezd přechod pro pěší ve své těsné blízkosti, tak jeden frekventovanější přechod dokáže zablokovat celý kruhový objezd. Stejně tak světelná křižovatka, která následuje pár metrů za kruhovým objezdem, brání plynulosti provozu i na vlastní kruhové křižovatce.

Průjezd kruhovým objezdem u Dolejší Obory je v dopravní špičce o nervy, existuje nějaké řešení ke zlepšení této situace?
O jednom řešení jsem se již zmínil, je to odklon části dopravy na jiné komunikace, jiným řešením jsou stavební úpravy vlastní křižovatky. Velikost a dva jízdní pruhy, které tato křižovatka má nelze plně využít proto, že vjezd i výjezd z této křižovatky do všech směrů má pouze jeden jízdní pruh. Jednoduchými stavebními úpravami v ceně řádově desítek milionů lze zvýšit kapacitu této křižovatky i plynulost provozu na ní. Stačí v některých směrech, především ve směru Praha (Evropská) a ve směru do centra (Plzeňská) rozšířit vjezdy a výjezdy na více pruhů a umožnit současný vjezd a výjezd více vozidel, případně křižovatku upravit tak, aby první pruh sloužil pouze pro první výjezd a vnitřní pruh sloužil k jízdě ke vzdálenějším výjezdům, nejlepší je kombinace obou.

Samotným prvkem městské dopravy je MHD, tu v současné době čeká generel její vytíženosti a rozvržení linek. Něco podobného už proběhlo za minulého vedení města, ale cestující pořád nejsou spokojeni, jak by se dala řešit?
MHD v Příbrami je originál, který se jen těžce hledá kdekoli jinde na světě. Linky se všude označují buď čísly, nebo písmeny. V Příbrami máme obojí, bohužel způsobuje to pouze nepřehlednost ve vedení linek. Výraznou optimalizací by bylo zapojení autobusů spojujících Příbram s Prahou do systému MHD, nebo naopak jeho úplné vyloučení a vytvoření taktových linek s přípoji na tyto autobusy. Obslužnost okrajových částí řešit nízkokapacitními autobusy. Základem všech moderních hromadných doprav je taktový jízdní řád a dostatečná frekvence spojů. To může samozřejmě zvýšit docházkovou vzdálenost ke spojům, ale jejich četnost tento problém může výrazně kompenzovat.

V některých částech města, především kolem Pražské ulice a centra, je čím dál větší problém s parkováním, díky tomu už některé ulice ani nesplňují normy pro obou směrný provoz, byl by řešením – systém jednosměrek?
Systém jednosměrek je dokonale ověřen v USA a je jisté, že funguje dobře. U Příbramě by to nemuselo přinést takový efekt pro plynulost dopravy, ale pro řešení nedostatku parkovacích míst v některých částech města by jednosměrné vedení dopravy v některých méně frekventovaných ulicích bylo určitě přínosem.

Radnice plánuje stavbu parkovacího domu na autobusovém nádraží, co si o tomto projektu jako odborník, myslíte?
Vzhledem k tomu, že neznám podrobnosti tohoto projektu, nevím, zda to bude parkovací dům P+R, zdali to bude základ přestupního centra v Příbrami nebo jen zvýšena kapacita stávajícího parkoviště, jak vysoké bude parkovné v tomto domě, tak nemohu vyjádřit své jasné stanovisko. Každé parkovací místo, které v Příbrami přibude, je určitě pro město přínosem. Poloha tohoto parkovacího domu je však diskutabilní. Je to v blízkosti autobusového nádraží, které je dosti daleko od centra města, a tudíž asi nebude příliš využíváno lidmi, kteří jedou do centra města. Vlaková doprava je zatím využívána velmi málo a zlepšení může přinést až výstavba vysokorychlostní tratě z Prahy na Plzeň, což není možné v nejbližších 10 letech očekávat, takže využití parkovacího domu pro cestující, kteří budou z Příbrami cestovat vlakem, je sporné. V neposlední řadě již zmiňované autobusy, pendlující mezi Prahou a Příbramí, nezajíždějí na autobusové nádraží a ve směru na Prahu nejedou ani kolem, tudíž bude nutné zvážit vedení jejich trasy v Příbrami tak, aby parkovací dům mohl sloužit jako záchytné parkoviště pro přestup na tyto autobusy.