Login / Create an Account
Oficiální stránky MS ODS Příbram

Průzkum zájmové činnosti žáků 8. a 9. tříd ze základních škol v Příbrami

Eva Číhalová

Zadání projektu

V rámci projektu Prevence Kriminality na období 2009 až 2011 pro město PŘÍBRAM bylo na prosincovém jednání pracovní komise rozhodnuto provést průzkum mezi žáky 8. a 9. tříd základních škol s cílem zjistit náplň jejich volného času, případně funkčnost nabízených mimoškolních aktivit.
Texty dotazníků připravila členka komise prevence kriminality a komise pro výchovu a vzdělávání Mgr. E. Číhalová a následně předala vedoucímu odboru školství Mgr. J. Kopeckému, který zajistil jejich rozmnožení.
Vlastní průzkum byl proveden po dohodě s řediteli škol. Vyhodnocení a jeho výsledky budou předloženy komisi na dubnovém jednání.

Popis projektu

Dotazník obsahuje okruh otázek z kulturní, sportovní a společenské oblasti, které úzce navazují na možnosti seberealizace poskytované školou i mimoškolními organizacemi. Každá otázka má pro odpověď několik variant. Finální část poskytuje možnost vyjádření k tomu, co v našem městě chybí, případně co by se mohlo zlepšit. Poslední strana je určena k popisu osobních nápadů k dané problematice.
Součástí ankety je i zjišťování morálně-volních postojů žáků výběrem ze 3 možných variant (velice důležité, důležité, nedůležité).

Hlavní sdělení pro školy, městský úřad a komise

Výstup bude významnou informací pro všechny zainteresované orgány o volnočasových zájmech a stávajících aktivitách věkové kategorie 14ti až 15ti leté mládeže.
Na základě těchto podkladů může organizace, resp. komise prosazovat realizaci těch aktivit, které jsou nejvíce žádány a jejich smysluplnost je neoddiskutovatelná.

Odůvodnění

Zapojení mládeže do procesu, který se úzce dotýká jejich zájmů a respektování jejich názorů.

Požadované náležitosti

Vyhodnocení:
1. počet respondentů z jednotlivých škol (důležitá je adresa školy)
2. počet jednotlivých variant odpovědí za každou třídu
3. počet jednotlivých variant odpovědí za celou školu
4. pořadí hlavních priorit ze závěru ankety

Časový harmonogram

Průzkum proběhl v měsících ÚNOR až BŘEZEN 2009.
Výsledky byly zpracovány do 15. 4. 2009.

Průzkum zájmové činnosti žáků 8. a 9. tříd ze základních škol v Příbrami v PDF