Login / Create an Account
Oficiální stránky MS ODS Příbram

Dopis předsedy ODS Petra Fialy členské základněVážené členky a členové ODS, vážení přátelé,

dnes jsem na základě usnesení Výkonné rady ODS podepsal memorandum s KDU-ČSL a TOP 09 o společném úmyslu vytvořit volební koalici pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021.

Je to důležitý krok, který může změnit politické poměry v České republice, koncentrovat voličské hlasy ve středopravé části politického spektra a vést k našemu volebnímu vítězství. Je to výsledek dlouhých diskusí uvnitř naší strany, několikaměsíčních jednání s našimi partnery, ale také naší opakované zkušenosti v senátních a nyní i krajských volbách, že se nám spolupráce vyplácí, že ji naši voliči oceňují a že ji většina z nich od nás na celorepublikové úrovni i očekává.

Když píši, že je to důležitý krok, tak musím současně dodat, že nás čeká ještě dlouhá cesta. Vím, že členové ODS jsou dostatečně ostražití a mají dost zkušeností, aby nebrali zcela vážně vše, co se píše v médiích, ale přece jen pro jistotu popíši přesně, v jaké fázi nyní jsme.

Příslušné orgány ODS, KDU-ČSL a TOP 09 schválily v posledních dnech záměr a vůli koalici vytvořit. Výkonná rada, která má podle našich stanov výhradní kompetenci ve věci voleb včetně sestavování kandidátních listin, schválila ve svém usnesení ze dne 22. 10. 2020 mj. „záměr uzavření předvolební koalice s KDU-ČSL a TOP 09 pro parlamentní volby 2021“, pověřila předsedu ODS podpisem memoranda o koaliční spolupráci s KDU-ČSL a TOP 09 a pověřila Předsednictvo ODS dalším jednáním s úkolem předložení koaliční smlouvy ke schválení VR ODS. S potěšením konstatuji, že Výkonná rada ODS přijala toto usnesení jasnou většinou a nikdo nebyl proti (3 zdržení). To je důležité pro naši silnou pozici do následujících vyjednávání.

Před námi jsou nyní jednání o koaliční smlouvě, která musí obsahovat jak základní programové věci, tak také rozdělení mandátů na kandidátních listinách, politický postup při volbách a po volbách apod. Definitivní podoba koaliční smlouvy bude posléze schvalována Výkonnou radou ODS. Je před námi tedy dost času, abychom uvnitř strany diskutovali možná rizika a slabé body tohoto postupu a dospěli k co nejlepšímu výsledku. Bude také nezbytné připravovat konkrétní programové body v jednotlivých oblastech, k tomu vytvoříme společné pracovní skupiny. Výhodou ODS je, že má již funkční programové týmy, které se mohou do této práce hned zapojit.

Je logické, že k tomu, abychom se domluvili, musíme ze všech tří stran udělat určité kompromisy. Je jasné, že jako nejsilnější strana zamýšlené koalice musíme být velkorysí. Ale – a to zdůrazňuji – celá spolupráce je pro ODS přínosná. Nebude znamenat ani politické oslabení, ani obětování našich programových priorit. Mediální „informace“, které v tomto směru zazněly, jsou nesmyslné. Hledání a zdůrazňování shody a pozitivní program pro ČR kupříkladu neznamená a nebude znamenat ani změnu našeho postoje ve věci eura, ani rezignaci na naši rozumnou ekologickou politiku, ani omezení svobodného rozhodování v etických otázkách, které je naší straně vlastní – abych uvedl některá témata, která se v médiích objevila. Naopak nám to dává šanci naše dlouhodobé programové cíle týkající se občanské i ekonomické svobody konečně prosadit.

ODS je od počátku vnímána i našimi partnery jako lídr celého projektu. Nikoho nezachraňujeme, nikde se nerozpouštíme, ani programově, ani ideově se nevyprazdňujeme. Jsme sebevědomá konzervativně-liberální strana, která je a bude nejvíce napravo ze všech demokratických politických stran v ČR. Spojujeme síly do voleb se stranami, které jsou nám názorově nejbližší. Nejsou ale stejné a ani nemohou být. Spoluprací však můžeme překonat nevýhody volebního systému i dosavadní roztříštěnost hlasů pravicových voličů, která pravici dlouhodobě brání mít sílu na vytvoření vlády.

Nejsme ve standardní politické situaci, česká politika, ale i mediální scéna prošly proměnami, které ztěžují normální politickou soutěž. Podle toho musíme jednat. Dosavadní správná cesta nás vrátila z politického dna mezi relevantní politické síly a také do čela Senátu a do vedení krajů. Další cíl je před námi.

Bohužel pandemie a související opatření nám znemožňují běžná jednání a obvyklé formáty diskuse. Přesto musíme v přípravách pokračovat dál, volby se rychle blíží. Některé diskuse jsme již s regionálními sdruženími vedli prostřednictvím videokonferencí. Chci Vás ujistit, že tam, kde to budete považovat za potřebné, jsem já i ostatní členové Předsednictva ODS připravení vždy diskutovat, naslouchat podnětům a vysvětlovat kroky, které děláme. Technické obtíže nám v tom nezabrání.

Jsem si vědom politické odpovědnosti, kterou s ostatními členy Předsednictva ODS nesu. Důsledně plníme program pěti kroků, jak jsem je představil v kandidátském projevu na lednovém Kongresu ODS, na jehož základě jsem byl zvolen. Jsem přesvědčen, že cesta spolupráce, na níž se nyní vydáváme, nás může posílit a umožní nám opět prosazovat dobrou konzervativně-liberální politiku pro ČR. Politiku změny, kterou naše země nutně potřebuje.

Se srdečným pozdravem

Petr Fiala

Kategorie: