Login / Create an Account
Oficiální stránky MS ODS Příbram

Informace Martina Kupky o průběhu a výsledcích jednání o krajské koaliciVážené členky a vážení členové středočeské ODS,

obracím se na Vás se zprávou o průběhu a také výsledcích vyjednávání o krajské koalici ve středních Čechách. Jsem rád, že v tomto komplikovaném čase mohu přijít hned s několika dobrými zprávami.

Jednání se vyvíjela poměrně rychle a podařilo se najít shodu ve všech oblastech. Dokonce průběh jednání umožnil, že jsme z žádných našich programových tezí nemuseli ustupovat, ale naopak jsme prakticky všechny prosadili. Informoval jsem Vás již, že se podařilo pro ODS zajistit pozice v krajské radě v klíčových resortech dopravní infrastruktury, zdravotnictví, sociální oblasti a majetku a investic. Zároveň budeme mít dva uvolněné předsedy výborů – ve výboru pro regionální rozvoj a výboru pro životní prostředí. Připojuji kompletní tabulku obsazení těchto zmíněných pozic.

V tomto okamžiku ještě dolaďujeme obsazení všech výborů. K dispozici máme doporučení jednotlivých oblastí, všem bychom moc rádi vyhověli, ale na to bychom museli nejenom získat 100 % hlasů a mandátů, ale museli bychom pravděpodobně významně rozšířit počty lidí ve všech výborech a komisích. Všechna doporučení tedy bohužel nenaplníme a budeme muset celou řadu zájemců o práci ve výborech a komisích zklamat, ale vysoký zájem je sám o sobě velmi dobrou zprávou. Znovu se ukazuje, že Občanská demokratická strana má dost kompetentních lidí a současně ambici věci opravdu ovlivňovat.

Práci na programovém prohlášení jsme ukončili v pondělí tohoto týdne. V minulém týdnu jsme se postupně scházeli nad všemi kapitolami a hledali vzájemné průniky. U řady kapitol sloužil program ODS jako hlavní vstupní podkladový materiál.

Zmínil jsem již, že v žádné z našich priorit jsme nemuseli ustoupit a platí to třeba i o kontroverzních tématech, kde jsme museli hledat přijatelné formulace, jako je například podpora výstavby Pražského okruhu a všech dálnic v trasách ukotvených v zásadách územního rozvoje, tedy v podobě takzvaných stabilizovaných tras. To, že se podařilo prosadit všechny naše priority, je jasnou odpovědí oprávněným dotazům, zda bylo namístě vytvořit koalici s Piráty i se Spojenci pro Středočeský kraj. Vzhledem k tomu, že vytvoření takové koalice bylo zároveň přáním vítěze voleb a bylo možné vytvořit koalici teoreticky i bez ODS, jiná lepší varianta se prostě nenabízela. Důležité ale je, že programové prohlášení a jednání o něm ukázala, že je to cesta schůdná a věřím, že další léta ukážou, že to navíc byla i cesta dobrá!

V tomto okamžiku projednávají všichni naši partneři jak programové prohlášení, tak koaliční smlouvu. Klub zastupitelů Středočeského kraje za ODS, je jednomyslně schválil v úterý tohoto týdne. V tuto chvíli z naší strany už tedy nejsou žádné překážky k uzavření koaliční smlouvy. Čekáme ještě na definitivní potvrzení od Pirátů, abychom v prvních listopadových dnech mohli koaliční smlouvu podepsat a připravit se na ustavující zasedání zastupitelstva, které bude moci proběhnout pravděpodobně až po 10. listopadu. Tak jako po každých volbách i v tomto případě bylo podáno několik námitek a žalob, se kterými se teď soud vypořádává.

Věřím, že dohoda o programovém prohlášení i o koaliční smlouvě je opravdu dobrou zprávou pro další čtyři roky správy Středočeského kraje. Pro ODS to bude zároveň příležitost před důležitými volbami v příštím roce ukázat, že jsme kompetentní, že máme tah na branku a že chceme věci opravdu měnit. Že politiku pojímáme nejenom jako prostor pro formulaci názorů, ale také jako prostor, ve kterém pohneme věcmi kolem nás. Vnímáme vytvořenou koalici jako příležitost znovu zviditelňovat myšlenky ODS i její značku.

 

S přáním pevného zdraví

Martin Kupka

Kategorie: