Login / Create an Account
Oficiální stránky MS ODS Příbram

Usnesení MR ODS 

Usnesení: 

MR ODS Příbram ve  svém  usnesení  doporučuje  poslanci Ing.  Ivanu Fuksovi nehlasovat v PS ČR zákony, kde by docházelo ke zvyšování daní,  neboť je to  v   r o z p o r u  s   v o l e b n í m  p r o g r a m e m ODS a proti zásadám pravicové strany.

Dne  27. 8. 2012

Kategorie: