Login / Create an Account
Oficiální stránky MS ODS Příbram

Články autora

V Příbrami bude vládnout koalice ČSSD – ODS

Jana Dědečková

Na pondělním zasedání ODS - Příbramští patrioté  seznámil MUDr. Ivan Šedivý přítomné s nabídkou, která přišla od vítěze voleb ČSSD. V konečném důsledku tato nabídka představuje, že Příbram by měla v následujících čtyřech letech opět spravovat koalice ČSSD – ODS. Hlasování občanských demokratů, po zvážení všech variant povolebního uspořádání  vzhledem k volebním výsledkům na pravé straně politického spektra,  všemi hlasy přítomných odsouhlasilo přijetí nabídky a pověřilo MUDr. Šedivého dalším jednáním.

ČSSD v Příbrami zvítězila v letošních komunálních volbách, ale podobně jako ODS před čtyřmi léty dosáhla Pyrhova vítězství. Počet mandátů nestačí k sestavení jednobarevné vlády a vládnout menšinově s podporou napříč politickým spektrem,  znamená vystavit město příliš velkému riziku,  které může kdykoliv vyústit v krizi. Je proto lepší přizvat ke společnému vládnutí seriozního partnera na něhož lze přenést část povinností a zodpovědností.

Všichni víme, že politika je běh na dlouhou trať a ODS rozhodně není jen straničkou na jedno použití,  ale politickou stranou pevně ukotvenou v našem politickém systému. Proto si občanští demokraté kladli i otázku, zda je společná koalice s hlavním ideovým soupeřem nepoškodí ve volbách v roce 2014. Jistě, že tomu tak být může, ale domnívám se, že v současném všeobecném znechucení politikou, bude především rozhodovat spokojenost občanů, které docílí především nepolitizováním běžných a nezbytných úkonů nutných pro chod města, naprostou transparentností všech svých kroků a nepřetržitou komunikací s občany. Obavy z poškození kvůli společnému vládnutí jsou potom zcela liché, podíváme – li se na výsledky voleb v roce 2006, kdy ODS získala 11 mandátu, a to  přesto, že byla v letech 2002 – 2006 v koalici s ČSSD.

Město se necitlivě chová pouze k dlužníkům, nikoli k zemřelým

Jana Dědečková

Na hřbitově ve staré Příbrami to vypadá jako po útoku nějakého vandala. Na tři stovky hrobů hyzdí oranžové samolepky, které nechalo město Příbram necitlivě vylepit na náhrobky hrobových míst, jejichž nájemci neuhradili stanovené poplatky. Obyvatelé Příbrami tuto situaci nesou velmi nelibě.

Opět je vše trochu jinak, než píše na serveru  pribramsko. eu  ve své velmi subjektivní, ale objektivně se tvářící zprávě, ředitelka zpravodajství serveru Pavlína Svobodová. Za jedinou pravdu z této zprávy tak můžeme považovat skutečnost, že hřbitov je skutečně polepen oranžovými nálepkami, které nevypadají pěkně a patrně ani nejsou příliš etické.

Kdo se však vůči svým zemřelým chová neeticky. Město, které nemůže donekonečna po špičkách chodit kolem dlužníků, nebo dlužníci, kteří za své zemřelé nejsou schopni uhradit směšný poplatek za pronájem hrobu, a to ani po nesčetných upozorněních a výzvách? 

Pavlína Svobodová nám sice říká A, ale odvolávajíc se na příbramské občany naprosto manipulátorsky zamlčela, že existuje také B.

Městská vyhláška stanoví postup, který má město uplatňovat v případě, že nájemce poplatek neuhradí. A zde už je opravdu na místě hovořit o necitlivostí k zemřelým, neboť  ostatky zemřelých, za jejichž místo posledního odpočinku není uhrazen nájem, by měly být exhumovány a uloženy do společného městského hrobu. Aby město k tomuto nevratnému a hluboce neetickému kroku nemuselo přistoupit, souhlasilo s ne příliš etickým, ale účinným nástrojem, jak poplatky vymoci a nerušit přitom spánek mrtvých.

Tímto argumentoval i místostarosta Šedivý, který postup vymáhání poplatků ani nevymyslel, ani vehementně neobhajoval. Pouze vysvětloval. Zastupiteli Smetanovi, který není žádným opozičním zastupitelem (je stále členem ODS, tudíž členem současné koalice), pouze se tak tváří. Hledá totiž svou šanci na kandidátce VV, protože v ODS už jí stejně jako pan Vladimír Králiček nedostal. Proto ten opoziční ton na který P. Svobodová pravděpodobně dobře slyší.

Ano, vyžadujme od města etiku a citlivost, ale nepleťme si pojmy a respektujme, když město po  vyčerpání všech dostupných prostředků přistoupí k takto zvolenému, a podotýkám, že velmi účinnému řešení. Ne město, ale pozůstalí se chovají v tomto případě ke svým zemřelým necitlivě a neeticky. Město se necitlivě chová pouze  k dlužníkům. V zájmu nás všech.

Nic není bezdůvodné, pane Smitko

Jana Dědečková

O odebrání licence místnímu sdružení ODS Příbram Město se na serveru pribramsko.eu  rozpovídal bývalý předseda tohoto sdružení pan Smitka.  „Stalo se tak bez jediného důvodu“, snaží se namluvit občanům. Nic se ovšem neděje zcela bez důvodů. Vůbec už ne v ODS, kde poměrně dobře pracují všechny kontrolní orgány, a již vůbec ne v oblasti, které předsedá takový právní purista jako pan Jaroslav Volný.

O situaci mezi oběma sdruženími jsem už psala. Nicméně ne vše, co evidentně poškozuje stranu navenek, tvoří současně právní základ pro odebrání licence místního sdružení. Tam musí být důvody zcela jasné a právně doložitelné, jinak by návrh na odebrání licence nemohl být úspěšný. A přestože se místní sdružení Příbram Město chovalo nejméně dva roky vůči ODS spíše jako opoziční strana, k opakovanému porušování stanov (což byl důvod odebrání licence) došlo až v průběhu roku 2010.

Pominu zcela takové drobnosti jako že se členové sdružení vůbec nepodíleli na předvolební kampani ve volbách parlamentních, a naopak spíše škodili svými mediálními výstupy a pomluvami.  Rovněž skutečnost, že někteří na výzvu vedení jeli volit do Jihočeského kraje, aby ubrali hlasy kandidátovi ODS Ing. Fuksovi, považuji za infantilnost, která stojí jen za pousmání, a kterou uvádím jen na dokreslení situace. Takových drobných schválností měli v zásobě nepřehledné množství.
 
Tím hlavním důvodem pro odebrání licence bylo porušování stanov. V návrhu oblastní rady ODS bylo striktně uvedeno, ve kterých bodech k porušování stanov došlo, což bylo také doložené důkazovým materiálem.  Domnívám se, že je zbytečné seznamovat čtenáře s vnitrostranickým materiálem, ale  kdo viděl  v době komunálních voleb některé členy sdružení  na kandidátkách jiných stran v dresu ODS a bez souhlasu ODS, ten si to lehce dá dohromady. Je celkem příznačné pro server příbramsko. eu, že tato otázka nepadla a byl pouze poskytnut prostor pro manipulativní monolog pana Smitky.
 
Zmiňovat se o tom, že k samovolnému rozpadu sdružení došlo už odchodem paní Dundáčkové a jejího syna, je asi zbytečné. Během léta odešli i další, které jsme potom viděli kandidovat na podzim za jiné politické subjekty. Tento rozpad dokončil svým rezignujícím dopisem samotný předseda Smitka, který dnes tak tklivě hledá důvody odebrání licence a snaží se tento fakt líčit jako nějaký nedemokratický proces v ODS.  Návrh na odebrání licence, který oblastní sdružení odsouhlasilo v prosinci, by se ve skutečnosti dal přirovnat jen k ráně z milosti, udělené umírajícímu zvířeti.
 
A protože se pan Smitka jmenovitě zmiňuje o mé maličkosti, musím dodat, že jsem odebrání licence místnímu sdružení ODS Příbram Město uvítala. Jedno místní sdružení pro jednomandátový volební obvod je zcela dostačující. Tam se musí tvořit většinový názor s respektem ke všem ostatním členům. Pokud s tímto většinovým názorem bude někdo v rozporu natolik, že se s ním nebude moct smířit, potom musí  pro své angažmá zvolit  jinou politickou stranu, a ne  vytvářet další sdružení, které by uspokojilo jeho vlastní  ambice, nebo mu lépe vyhovovalo svým personálním složením.  V politické straně, jakéhokoliv ideového směru, vždy totiž bude platit, že není možné mít více náčelníků než indiánů jen proto, že jeden nerespektuje druhého.

 

Návrh na zrušení místního sdružení ODS Příbram Město, který členům rozeslal bývalý předseda Smitka


Když se dva hádají….

Jana Dědečková

Když se dva hádají třetí se směje, zní staré české přísloví. Ten, kdo se smál, byla v říjnu příbramská ČSSD, která nad svým hlavním ideovým soupeřem ODS zvítězila ve volbách do obecního zastupitelstva a získala tak o pět mandátů více.

Názory, zda příbramské ODS více ublížilo spojené vládnutí s ČSSD na radnici, nebo hádky mezi dvěma místními sdruženími ODS Příbramští patrioté a ODS Příbram - Město, se různí. Pravdou bude, že na prohře ODS se podepsal souhrn těchto faktorů.  Koaliční vládnutí, do kterého  ODS vstoupila v roce 2008 po debaklu koalice ČSSD se SNK ED,  protože bylo v ohrožení základní  fungování města, však k příčině porážky, dle mého názoru přispělo mnohem méně, než veřejně prezentovány neshody uvnitř příbramské ODS. Neshody, které mají na rozhodování občanů vliv doslova zdrcující.

Nechtěla jsem o tom psát před volbami, protože v tomto období pokládám jakékoliv mediální přetřásání vnitřních záležitostí za kontraproduktivní, nicméně se domnívám, že pár slov na vysvětlenou, už proto, že jsem byla členkou menšího z obou sdružení Příbram-Město, kterému Výkonná rada ODS v pondělí 17. 1. 2011 na návrh oblastní rady příbramské ODS odebrala licenci, je nezbytné.

V ODS jsme s manželem od samotných  počátku v roce 1991 a když jsme přišli do Příbrami, nepovažovali jsme za nutné rozhodovat se, do kterého sdružení vstoupíme. Vždy jsme členství v ODS vnímali jako identifikací se s ideovým směrem, nikoli s  jednotlivými persónami, proto nám bylo jedno, kde budeme působit. Ze sněmovny jsem se znala s paní poslankyní Dundáčkovou, bylo proto přirozené, že jsme vstoupili do sdružení Příbram Město.

 Až na drobné přestřelky a nepodstatné názorové neshody mezi oběma sdruženími, byla situace až do roku 2006 celkem konsolidovaná. Dokonce se díky vstřícností Příbramských patriotů podařilo sestavit i jednotnou kandidátku pro komunální volby, a to v paritním zastoupení 1:1, přestože sdružení ODS Příbram – Město mělo pouze poloviční členskou základnu než ODS Příbramští patrioté.  Přestože ODS získala v těchto volbách 11 mandátů, nepodařilo se sestavit v Příbrami vládnoucí koalici a ODS šla do opozice. Je zbytečné hledat dnes příčiny tohoto neúspěchu, protože výklady se různí podle toho, kdo je přednáší. Faktem však zůstává, že křehká koalice v počtu 13 hlasů se SNK ED by pravděpodobně nevydržela stejně jako koaliční svazek, který vznikl z ČSSD, SNK ED s podporou  KSČM,  protože pánové ze SNK ED dokázali svůj koaliční potenciál velmi pružně přetvářet na potenciál vydírací, a to v součinnosti s některými opozičními zastupiteli ze sdružení ODS Příbram město, což ve sdružení Příbram město vyvolalo vážné názorové neshody, které posléze vyvrcholily odchodem zastupitelů  Černého, Růžičky a Řehky do sdružení ODS Příbramští patrioté.

Odchodu těchto tří zastupitelů samozřejmě předcházely apely na sloučení obou sdružení, neboť si velmi dobře uvědomovali dvoukolejnost rozhodovacích procesů a citlivě vnímali manipulaci s členskou základnou, k níž docházelo zkresleným popisem jednání zastupitelstva a zastupitelského klubu ODS.  Je zbytečné podrobně líčit jevy, které tak dobře znáte z celostátní politiky, kdy jeden politik obviňuje druhého ze lži, a vy jste postaveni do role policajta a soudce zároveň, a máte řešit jejich „nezpochybnitelné“ pravdy, urážky, kterými si jen posilují svá zbytnělá ega, bez ohledu na střepy, které jim křupou pod nohami. Pak přijdou chvíle, kdy to jinak než odchodem řešit nejde, obzvláště když  máte pocit, že vítězí lež, arogance, a nezájem ostatních, což bezesporu zažívali výše uvedení zastupitelé. Jakkoli jsem odchod těch tří vnímala negativně, protože oslabili názorovou pluralitu ve sdružení a dali naprosto volný průchod manipulacím a jednostrannému výkladu Ing. Králička a pana Rudolfa Smetany, přesto uznávám, že to bylo prospěšné. Někdy totiž musíte dostat pecku přímo mezi oči, aby se vám rozsvítilo, nebo aby vás to přinutilo k nějaké činnosti.  Tou peckou mezi oči byla v mém případě reakce tehdejšího vedení sdružení Příbram město, kterou jejich odchod vyvolal a která prozrazovala uspokojení. Zcela už pomíjím dehonestující komentáře k jejich osobnostem. Pokud byste čekali lítost, že odešli tři členové a ještě k tomu zvolení zastupitelé města, zaslechli jediné slovo zpytování proč, nebo sebereflexe, že tomu tak být nemuselo, tak se nenechte mýlit. Nastala úleva, že nikdo nebude zpochybňovat převládající směr.

V té době jsem poprvé přednesla návrh na sloučení obou sdružení a ubezpečila přítomné, že o sloučení budu usilovat. Abych nebyla odkázaná pouze na informace pana Králička a Smetany,  začala jsem se mnohem více zajímat o činnost města a jejich zástupců, navštěvovala jsem jednání oblastní rady ODS a účastnila jsem se  veřejných zasedání zastupitelstva města. Tím jsem se stala nepřítelem č.1.

A jak už to bývá, nastoupila metoda cukru a biče. Když mě od  přesvědčení prosazovat sloučení obou sdružení neodradilo ani milé posezení na pracovním obědě s předsedou Smitkou (já pouze u kávy), kde se jako náhodou objevil i Ing. Králiček, ani nebyla přijata roztomilá pozvánka na ples Králičkovy firmy JKR, kde přece bylo tolik skvělých osobností z kultury, nastoupil bič. Přesně v duchu Králičkova chápaní demokracie, plurality, svobody názoru: neuplatil jsem tě já, musel tě uplatit někdo jiný. Ze dne na den jsem se stala placenou agentkou, donášející Příbramským patriotům a likvidátorkou určenou k rozbití tohoto skvělého místního sdružení. Každé zasedání sdružení Příbram Město  se přitom měnilo v inkviziční tribunál řešící pouze mé „scestné“ názory. Jistěže se našlo pár lidí, kteří odmítali přistoupit na tento styl, ale bylo jich pohříchu málo, většinou byli ve vleku pana Králička a předsedy Smitky. Překvapením pro mě byl pan Walczysko, který se několikrát velmi důrazně ozval s tím, že podobné umlčování oponenta rozhodně nepokládá za projev demokracie. Posilou byla i paní doktorka Valášková, která nastoupila do zastupitelstva města po zemřelém Mgr. Václavu Chválovi, a podobně jako já s manželem, odmítala vidět v Příbramských patriotech nepřátelskou jednotku, kterou je nutné pobít.

Ing. Králiček, který veřejně prosazoval demokracii a pluralitu názorů, se s jinými názory nemohl vyrovnat do té míry, že mě začal stále agresivněji vyzývat k odchodu ze sdružení. Dost dobře jsem jeho postoj nechápala. Se svým názorem na sloučení obou sdružení jsem byla v menšině, nebyla bych úspěšná v žádné volbě a rozhodně jsem neohrožovala jeho pozici.  Později jsem se jeho nezvládanými emocemi začala bavit tím víc, čím  více mě urážel a prosazoval můj odchod.  Ten pravý důvod jeho snahy však měl jiný základ, než jen v možnosti nerušeně manipulovat s členy.  Jsem velmi zodpovědný člověk a rozhodně se nemůže stát, že by mé členství v ODS mohlo být formální. Zasedání se účastním, což v podstatě znemožňuje fingovat usnášeníschopnost takového zasedání, které papírově sice čítá 34 členů, ale pravidelně se potýká s problémem,  aby se potřebná nadpoloviční většina sešla, o čemž svědčí i zápisy.  Když byly projednávány méně důležité věci, vždy se z neusnášení schopného zasedání místního sdružení udělalo zasedání rozšířené rady, které může přijímat usnesení. Horší to bylo, když byla na programu volba orgánů sdružení, neboť tuto proceduru zasedání rozšířené rady není schopné suplovat.

Poslední zasedání (červen 2010) sdružení ODS Příbram Město se sice sešlo v těsné většině, zhroutilo se však po volbě vedení a před diskusí o kandidátce pro komunální volby ve chvíli, kdy odešel pan Walczysko a krátce po něm zasedání opustila paní doktorka Valášková, která se nemínila podrobit výslechu a výčitkám pana Králička a pana Smetany, že se nechala fotografovat s Příbramskými patrioty. Hned vzápětí jsem z neusnášeníschopného zasedání odešla já s manželem, takže nominace do obecních voleb ani jiné záležitostí související s volbami, nebyly vůbec projednány.

Přesto členové místního sdružení Příbram Město měli možnost do sestavování kandidátky zasáhnout. Tuto možnost však nevyužili. Co se odehrávalo při sestavování kandidátky ODS pro komunální volby 2010 jsem psala v článku Příbramská ODS má svou kandidátku pro komunální volby 2010, a dále se již událostí řítili samospádem. Eva Dundáčková, která deklarovala sice veřejně svou touhu odpočinout si od politiky, kandidovala s celou rodinou za SSO, Pan Králiček a Rudolf Smetana za populistické VV,  pan Tlamka, Bodnár a další zase jinde, někteří dokonce stále v dresu ODS. Nerespektování pravidel, nerespektování jiných názorů, arogance.

Na základě osobních antipatií vzniklo v roce 1997 sdružení ODS Příbram Město. Bylo chybou předsedy Václava Klause a tehdejších zástupců ve výkonné radě ODS, že licenci této trucpartě v jednomandátovém volebním obvodě udělili, protože deklarovaná souhra zpravidla funguje jen dočasně, než dojde na osobní ambice. Potom stará řevnivost propuká s plnou silou a věcná řešení jsou zcela upozaděná. Tato řevnivost mezi dvěma místními sdruženími byla velmi umně tlumena Evou Dundáčkovou dokud cítila své šance a věděla, že potřebuje podporu Příbramských patriotů při svém opětovném zvolení na kandidátku ODS  do Poslanecké sněmovny. V roce 2008 však tušila, že Příbramští patrioté budou pro volby parlamentní volby v roce 2010 prosazovat Ivana Fuksu, který se během čtyř let velmi osvědčil ve funkci  prvního náměstka ministra financí.  To byl spouštěcí mechanismus staré řevnivosti, hádek, manipulací a propagandy ze strany sdružení Příbram Město. Řevnivosti, která vyústila v nepřekonatelné antipatie a porušování stanov,  a jejímž důsledkem byl v konečné fázi propad voličské přízně ODS v komunálních volbách a odebrání licence sdružení ODS Příbram – Město.

O odebrání licence místnímu sdružení ODS rozhodla výkonná rada ODS na svém zasedání 17. 1. 2011 s tím, že členové zrušeného sdružení mají tři měsíce na přeregistraci do kteréhokoliv místního sdružení ODS v ČR. Vzhledem k tomu, že o přijetí členů rozhoduje rada místních sdružení, poskytli Příbramští patrioti záruky, že bez výhrad přijmou každého člena zaniklého sdružení Příbram Město. Kolik jich tuto možnost využije je nyní ve hvězdách, já už dnes bezpečně vím nejméně o čtyřech, kteří nejen že umí jít se svým názorem na trh, ale umí s ním i prohrávat, bez hlučného třískaní dveřmi. 

Přežijí "králičkoviny"?

Jana Dědečková

Kdo byl na pondělním jednání zastupitelstva, byl asi překvapen pozměňovacím návrhem zastupitele Petra Větrovského, kterým žádal o přidělení investičních prostředků pro SK Spartak na výstavbu VIP záchodků. Čím byl motivován návrh ve prospěch tohoto sportovního klubu, jestliže ještě tři týdny před tímto datem se rozpočtář řídil pokynem nepřidělovat Spartaku jiné, než pravidly stanovené prostředky?
 
Abych řekla pravdu, příliš překvapená jsem nebyla a podobný zvrat ve vztahu k investicím na Spartaku jsem předpokládala od chvíle, kdy jsem na serveru Příbramsko. eu četla o návštěvě španělského funkcionáře fotbalového klubu FC Barcelona pana Alfreda Jiménez Gutiérrez de Tena, který byl hostem SK Spartaku Příbram a Ing. Králička, a který se oficiálně setkal i se starostou Příbrami Řihákem.  Domnívala jsem se ovšem, že s návrhem na rozpočtovou změnu seznámí klub sociální demokracie své koaliční partnery, pokud už ne na předjednávání rozpočtu, které se konalo 21. 2. 2011, tedy alespoň těsně před zasedáním zastupitelstva.  Nestalo se tak a sociální demokraté své koaliční partnery postavili před hotovou věc, což není zrovna nejlepší vizitka koaliční spolupráce.
 
Ale o tom jsem skutečně psát nechtěla. Chtěla bych na této ukázce dokladovat styl jednání Ing. Králíčka. Tato demonstrace vám pomůže pochopit téměř zuřivý opoziční postoj, který v minulém volebním období projevoval pan Králíček a pan Smetana vůči koalici, která vznikla v roce 2008 po rozpadu koalice ČSSD-SNK ED. Mohlo by se zdát, že tito dva pánové byli nesmiřitelnými opozičníky z ideových důvodů. Tak to alespoň prezentovali veřejnosti. ODS prý byla málo pravicová a spolupráce s ČSSD byla pro ně nepřijatelná. Pochopitelně, že všechno je trochu jinak a přísloví „ o peníze jde až v první řadě“, platí naprosto neomylně i pro tento případ.

Nic tolik nemohlo vyhovovat panu Králíčkovi jako situace po volbách v roce 2006. Křehká koalice, odkázána na to zda se dobře nebo špatně vyspí pan Kareš, s důslednou opoziční ODS v zádech, otevírala panu Králíčkoví postranní dveře ke starostovi. Vedle poměrně štědré 6 mil. dotace, kterou občanskému sdružení Spartak pomohl získat Ing. Fuksa , se vždy našly nějaké prostředky nad rámec stanovených podle pravidel města, které mohl přidělit pan starosta. Byly to zlaté časy rozvoje Spartaku a pan Králiček nijak neskrýval svou spokojenost.
 
Situace se změnila ve chvíli, kdy ODS v roce 2008 vstoupila do koalice s ČSSD. Koalice měla dostatečnou většinu, vydírací potenciál  pana Králíčka byl  nulový a postranní dveře starosty zůstaly zavřené.  A proto začal, jako nakonec kdokoliv, kdo přijde o vliv, volat po návratu k ideovým kořenům. Podíváme – li se na to prizmatem jeho jednání v minulosti, vypadá to, že k nim opět dospěl, když si nestandardní cestou vyškemral na panu starostovi prostředky, které Spartaku ještě před dvěma týdny přidělit nehodlal.

Zvedla jsem ruku pro rozpočet města jako pro celkově dobře strukturovaný, korektní a vyvážený dokument, ačkoli ne všechny položky bych považovala za nezbytné. Mou prioritou potom rozhodně nejsou záchodky pro VIP na SK Spartaku. Rovněž v práci s mládeží upřednostňuji jiné formy činností, než zrovna ty fotbalové.
 
Co však upřednostňuji nejvíce, je férové a přímé jednání.  Doufám, že   „králičkoviny“ v této koaliční spolupráci byly jen krátkým a nepříjemným průjmem, nikoli  dlouhotrvající nechutnou salmonelou s častou recidivou.

No, nekupte to!

Jana Dědečková

Včera naposledy ve svém volebním období zasedalo příbramské zastupitelstvo. Pochopitelně se vděční přihlížející hned v úvodu dočkali návrhu na odvolání předsedy finančního výboru pana Řehky, což se patrně stalo již tradičním zahajovacím ceremoniálem. Návrh nepadl od nikoho jiného, než zastupitele V. Králička, který tento požadavek vznáší stejně opakovaně, jako je radními opakovaně zamítán.

Včera byl tento proces doplněn o komentář místostarosty Šedivého, kterým uvedl na pravou míru tvrzení pana Králička o desetitisícové odměně Řehkovi za výkon příslušné funkce. Není to 10 tisíc, jak Králiček uvádí kudy chodí, ale pouze 2 300. Tedy stejná částka, jakou dostávají i ostatní zastupitelé zastávající tyto funkce. Králiček byl  od pravdy vzdálen jenom téměř pětinásobně. Otázkou zůstává, zda tuto nepravdu šíří z nevědomosti nebo úmyslně.
 
O další oživení celkem poklidného jednání se postaral opět pan Králiček, když se dožadoval  vysvětlení ohledně pronájmu restaurace u zimního stadionu. Tentokrát nebyl ochoten přijmout skutečnost, že radní schválili pronájem nejvyšší nabídce, a to ani po sáhodlouhém vysvětlování celé genese výběrového řízení, způsobu rozhodování, stanovených  kritérií a zvolených priorit. Pan Králiček, který ještě nedávno napadal své kolegy za levnou privatizaci obecních bytů, najednou upřednostňoval jiná kritéria než cenu,  Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde, říkala moje babička. Už vidím, jak by pan Králiček opačným koncem hole než nyní mlátil radní po hlavě a  řval by o rozkrádání, kdyby se náhodou rozhodovali podle kritérií jiných.

Zastupitelstvo v současném složení končí. Vysvědčení mu vystaví občané v komunálních  volbách, které proběhnou 15 – 16. října. Na kandidátce ODS už pana Králička nenajdeme, v žádném případě to však neznamená, že by mohl nastat konec těchto zábavných „ králičkoven“,  neboť nyní větří své šance  na kandidátce VV. Říká se sice, že starého psa novým kouskům nenaučíš, ale to bylo pořekadlo našich babiček. Dnes máme přece jen novou moderní dobu, kdy lidé skálopevně věří, že každý nový Vizír pere dočista do čista.  No, a nekupte to!

Příbramská ODS má svou kandidátku pro komunální volby 2010

Jana Dědečková

Na společném sněmu dvou příbramských místních sdružení ODS Příbram – Město a  ODS - Příbramští patrioté vznikla kandidátka pro podzimní  volby do obecních zastupitelstev, které proběhnou ve dnech 15. a 16. října 2010 . Sestavení kandidátky, vzhledem k již delší dobu trvajícím neshodám mezi oběma sdruženími, neproběhlo zcela bez problémů. Společný sněm volitelů, v zájmu zachování nestrannosti (předseda oblasti J. Volný je ze sdružení Příbramští patrioté), vedl místostarosta Sedlčan a místopředseda oblasti ing. M.. Hőlzel .
Zatímco Příbramských patriotů se na tento sněm dostavilo 42 členů (57), z místního sdružení ODS Příbram - Město, projevilo zájem o sestavení kandidátky pouze 7 členů (27).

Ke konfliktu došlo krátce po zahájení společného volebního sněmu.  Hned v úvodu neprošel návrh zástupců sdružení Příbram - Město, kteří navrhovali vytvoření společné kandidátky ODS formou zipu, tzn. sestavení kandidátky podle návrhu vzešlých z obou místních sdružení rovnoměrně (liché pořadí Patrioté, sudé Příbram - Město).  Příbramští patrioté podali návrh volit jednotlivé kandidáty podle návrhu z místních sdružení jednotlivě jméno po jméně. To znamená, že  pořadí na kandidátce ODS  vzejde z volby osob, tak jak byly nominovány  sdruženími Příbram Město a Příbramští patriote.

Neúspěch v tomto prvním hlasování  však čtyři členové z místního sdružení  Příbram - Město neunesli a bez toho, aby se vhodnou komunikací snažili docílit jiné dohody, nebo přesvědčili přítomné o vhodností jiného postupu, který by byl prospěšný nejen pro ODS, ale především  pro občany Příbrami, demonstrativně opustili jednání.

Neshod mezi dvěma příbramskými sdruženími ODS si nemohli nevšimnout občané Příbrami, protože už dva roky probíhají  přímo před jejich očima na veřejných jednáních zastupitelstva. Tyto střety přitom jsou jen málokdy věcné a  jejich základem je většinou osobní nevraživost a neschopnost respektovat jiný názor. Mnohdy užitečné návrhy, prospěšné pro město a pro občany Příbrami,  tak spadnou pod stůl jen proto, že byly předneseny arogantním způsobem a bez dostatečné argumentace. S tímto stylem jednání by se občané Příbrami v budoucnu neměli setkávat.  Příbramští patrioté po demonstrativním odchodu čtyř členů ze sdružení Příbram - Město sice koncipovali kandidátku pro volby do obecních zastupitelstev téměř sami,  přesto však nejednali silově, brali zřetel na existenci druhého místního sdružení a na přední místa kandidátky navrhovali a také zvolili i některé jejich členy. Kandidátku ODS pro komunální volby v Příbrami rovněž obohatili o nezávislé osobnosti, nestraníky.

Příbramská kandidátka ODS je tedy hotovou věcí.  S některými tvářemi, které jste byli zvykli vídat,  se už (v dresu ODS) nesetkáte, s jinými se budete teprve seznamovat. Zda ODS volila  správně, zda byly vybrány důvěryhodné osobnosti, to posoudí již za několik málo týdnů příbramští občané svým hlasováním.

publikováno na Příbramský permoníček

Prodej polikliniky? Je to na debatu, nikoliv na trestní oznámení

Jana Dědečková

publikováno na pribram.cz

Nájemci I. polikliniky podali trestní oznámení na radu města, kterým se (podle informace jednoho z regionálních serverů) snaží dopátrat, kdo ze sedmi radních prodej navrhl a proč. Podle již zmíněného zdroje je záměr prodeje budov I. polikliniky od počátku provázen podezřelými okolnostmi.

Ano, pokud budeme čerpat informace pouze ze zmiňovaného serveru, potom bychom se měli dočkat přinejmenším toho, že sedm radních bude po prošetření obviněno z nezákonných praktik a následně budou oděni do slušivých vězeňských úborů. Přání mnohdy bývá otcem myšlenky, ale nedomnívám se, že se tím řídí orgány policie nebo dokonce justice v ČR, takže na tomto serveru zřejmě ještě budeme svědky mnohých frustrací.

Tím ovšem neříkám, že město v čele se starostou Josefem Řihákem (ČSSD) neudělalo chybu. To bezesporu udělalo. V době, kdy korupce je v médiích citovaná ve všech pádech a veřejnost jede na vlně znechucení z politiků a obav z krize, představitelé města projevili mimořádnou politickou necitlivost a nebezpečně podcenili komunikaci s veřejností.

To, co prošlo dříve, a je vidět, že rada města jednala podle zažitých stereotypů, je v takto citlivých dobách nemožné. Komunikaci s občany je třeba věnovat zvýšenou pozornost, což město neudělalo. Je možné pochopit, že některé urážky, podezření, spekulace a třeba i záměrně zkreslené novinářské interpretace událostí v médiích (a ty bezesporu vždy byly, jsou a budou), mohou nejen rozžhavit doběla, ale i vyvolat pocit ublížeností a uraženého odmítání, jako jsme to mohli vidět na tiskovce města. Veřejný činitel by si však vždy měl být vědom, že jedinou možnou obranou proti mediální lži je trpělivé vysvětlování svých kroků a případně využití tiskového zákona, nikoli vyhazování novinářů a odpírání informací.

Nehodlám prozrazovat, jak budu hlasovat v případě, že prodej I. polikliniky bude zařazen na prosincové jednání zastupitelstva. Mnoho bude záležet na bilanci nákladů a výnosů těchto objektů, o kterou jsme s kolegou Janem Ciklerem (TOP 09) požádali. Nemohou mě ovlivnit žádné petice, hysterické a manipulativní články, ba ani touha patřit mezi „několik opravdu odvážných“, jak ve svém textu kolega Cikler vyzývá. Samozřejmě že věcné argumenty, které mezi tím mediálním balastem zaznívají také, vnímám, zamýšlím se nad nimi a hledám odpovědi na některé otázky, vyvolané spíše nedostatečnou komunikací, než úmyslem spáchat něco nekalého.

Část otázek si stejně jako já může zodpovědět každý z občanů, pokud si prolistuje zákon 128/20000 Sb., o obcích, kde se v § 39 dočte zákonem stanovené podmínky prodeje obecního majetku. Pokud si, podobně jako někteří pisatelé, nebude plést tento zákon se zákonem o veřejných zakázkách, potom dojde k závěru, že se radní žádného nezákonného jednání nedopustili.

Tento fakt si jistě velmi dobře uvědomuje i bývalý starosta Josef Vacek, který v poslední době vyvíjí zvýšenou horečnatou aktivitu, ne však proto, aby svými zkušenostmi rozptýlil pochybnosti ohledně nezákonného jednání, spíše naopak. V této souvislosti naprosto odmítám zlé pověsti pronášené tajnosnubným polohlasem, že jeho kroky řídí nějaký „starý starý estébák“. Místní reálie ještě nezvládám tak dokonale a příliš jim nerozumím. Vackovou mnohoznačnost přičítám spíše snaze o zviditelnění před krajskými volbami, kde se ve vnitrostranickém klání umístnil na druhém místě kandidátky.

Mnohem menší povědomí o zákonnosti jednání radních (než např. Josef Vacek) mají pravděpodobně lékaři I. polikliniky, o čemž svědčí mj. podání podnětu k zahájení trestního stíhání. V jejich případě se dá samozřejmě omluvit, že podlehli kampani několika investigativních jedinců hrajících si na Bernsteina s Woodwardem (novináři proslavení případem Watergate – pozn. red.), přesto bych od lidí s jejich vzděláním očekávala uvážlivější reakci. Podávat podnět k zahájení trestního stíhání ve chvíli, kdy akt není dokonán a záleží především na hlasování zastupitelů, mi příliš zavání snahou zastrašovat a ovlivňovat veřejné činitele, což v konečném důsledku může působit kontraproduktivně.

Je mi líto, že v obálkové metodě nezvítězil Jindřich Vařeka, který je místní a své schopnosti navíc již dostatečně prokázal provozem III. polikliniky. Velmi si vážím jeho podnikatelské činnosti, zpochybňovat ovšem průběh soutěže až poté, kdy se dověděl výsledky, není důstojné jeho osoby. Pokud dnes tvrdí, že cenu těchto dvou objektů odhaduje na 40 milionů korun, proč potom nenabídl alespoň 25 milionů, což by mu bohatě stačilo na vítězství a ještě by 15 milionů ušetřil? Jistě proto, že nabídku kolem 20 milionů si velmi správně spočítal.

A ještě poslední poznámka k argumentům kolegy Ciklera o 20 milionech, které mají znamenat lepší výchozí pozici města před investorem, který budovy koupí a bude muset investovat do oprav stejně, jako by to v budoucnu muselo udělat i město. To je bohužel jen optické zdání.

Město, které nemá peníze a vlastní na opravy nákladnou a svými výnosy nevýdělečnou budovu, není v lepší výchozí pozici než podnikatel, který peníze má. Pro město, jenž má ze své podstaty na starosti zcela jinou agendu, je taková budova smrtící zátěží a nedostatkem finančních prostředků na nákladné opravy dochází k znehodnocování majetku.

Jinak je tomu u podnikatele, jemuž na účtu leží dostatek volných finančních prostředků, které mu banka zhodnotí maximálně 3 % ročně a který ví, že investicí do nemovitostí a následné rekonstrukce zhodnotí své peníze mnohem účelněji, než kdyby mu ležely v bankovním ústavu. V situaci bohatého podnikatele, jak Jan Cikler bezpochyby jistě dobře ví, město není a pravděpodobně nikdy nebude.

Rozhodující pro mé rozhodování nejsou ani argumenty pro prodej, které mezi jinými použili pánové Ivan Šedivý a Václav Černý (ODS). Nevím, proč by se cena nájmů (250 Kč/m2 ročně), nejen na I. poliklinice, ale ve všech prostorách, které pronajímá město, nemohla zvýšit např. desetkrát. V Pražské ulici platí podnikatelé od 2500 do 4000 Kč/m2 ročně a přiznám se, že dost dobře nechápu, proč je některým podnikatelským subjektům ze strany města poskytována tak nemorální konkurenční výhoda.

Rovněž záměr postavit mateřskou školku z výtěžku polikliniky, u mne osobně nevyvolává žádné nadšení, protože se domnívám, že přechodný nedostatek míst ve školce je možné řešit jinak a mnohem efektivněji než stavbou školky. Demografický vývoj rozhodně nenaznačuje, že tento nedostatek bude trvalým jevem. Naproti tomu bych jistě souhlasila s investicemi do kanalizace v Orlově a ostatních okrajových částí města, jakož i s rekonstrukcí historických budov Zámečku či Báňského ředitelství (Rudné doly). Také architektonicky pozoruhodná stavba Václava Hilského, kterou je příbramský kulturní dům s divadlem A. Dvořáka, by si zasloužila větší pozornost.

ODS má ve svém programu na léta 2010 až 2014 prodej zbytného majetku. To je sice správně, ale tato větička není samospasitelná. Zbytný majetek byla svého času i teplárna a všichni víme, že dnes na prodeji tepla neprofituje město, ale soukromý majitel. Pokud by zvýšení nájmů v prostorách městského majetku na tržní hodnotu znamenalo, že majetek města bude možné rekonstruovat a spravovat bez dotací z peněz občanů, nebo že dokonce bude zdrojem nezávislých rozpočtových příjmů, bude to pro mě argument mnohem zásadnější povahy než např. petice lékařů, hysterické reakce na internetu, populistické články proti starostovi či zastrašování trestními podněty.

Nenápadný půvab církevních restitucí

Jana Dědečková

Virtually.cz

Možná jsem naivní, ale přes veškeré výhrady k výkonu státní správy jsem se až dosud domnívala, že jedním z důležitých úkolů státních úředníků je ochrana zájmů státu a jeho majetku. Musím se přiznat, že poslední zjištění, která jsem učinila v souvislosti s tzv. církevními restitucemi, tuto mou představu nabourávají. Zdá se, že jsou ministerstva, kde si s majetkem státu a se způsoby, jak nahradit jeho eventuální ztrátu, opravdu nelámou hlavu. Ale popořádku.

 

Teprve nevkusná kampaň ČSSD a její neméně nevkusné odmítnutí ze strany představitelů římskokatolické církve upoutaly mou pozornost k sněmovnímu tisku č. 580, tedy k návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (ZDE). Protože z morálního hlediska nemám nic proti nápravě křivd z minulosti a předpokládala jsem, že zákon o církevních restitucích víceméně rozumným způsobem směřuje právě k tomuto cíli, nevěnovala jsem dlouho sporům o tuto otázku větší pozornost. Nahlédnutí do textu zákona a do důvodové zprávy mi ovšem takřka vyrazilo dech.

 

Nechci hovořit o mechanismu finančních náhrad církvím, které jsou předmětem hlavy III. návrhu zákona, tj. §15-17. To je věc ekonomů, politické vůle a samotných církví a náboženských organizací. Jde mi výhradně o problematiku, kterou už  na počátku 90. let minulého století řešily dva zákony, zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací, a zákon č. 338/1991 Sb., jímž byl předchozí zákon podstatně rozšířen. Na základě těchto právních norem totiž došlo už v 90. letech minulého století k rozsáhlé restituci majetku římskokatolické církve. Současný návrh měl ovšem vedle finančních mechanismů, umožňujících odluku církve od státu, napravit  některé křivdy a navrátit majetek, na který se původní restituční zákony nevztahovaly.

 

Očekávala bych, že podobný zákon vzejde z většinového politického a společenského konsensu a bude respektovat některé základní principy, například rovný přístup ke všem subjektům. K mému překvapení však návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi připomíná spíše smlouvu o reparacích, vnucenou poraženému státu po prohrané válce, než výsledek dohody dvou rovnoprávných subjektů. Přitom nemůže být nejmenších pochybností, že z této bitvy vychází jako poražený český stát, dílem politickým rozhodnutím, dílem díky zjevnému šlendriánu státního aparátu.

 

Rovnější mezi rovnými

 

Nejsem právnička a nemohu se pouštět do složitých právních rozborů a spekulací. Ani laik však nemůže přehlédnout řadu jednostranně nevýhodných ustanovení, která si v žádné jiné právní normě nedovedu představit. Za jiných okolností by se tento zákon mohl jmenovat „občanův sen,“  kdyby se vztahoval na restituenta – fyzickou osobu, nebo obecně na jakéhokoliv daňového poplatníka. Zdůrazňuji, že v žádném případě nehovořím o protiprávních úkonech, jejichž prostřednictvím byl církvím a náboženským společnostem odebrán majetek. V takových případech pokládám za nesporné, že by majetek měl být vrácen či nahrazen. Nehovořím ani o vynucených prodejích, darovacích smlouvách či odmítnutých dědictvích. Ve všech těchto případech existují legitimní důvody pro navrácení majetku nebo pro jeho přiměřenou náhradu. Nebylo by možné namítnout ani slovo, kdyby u těchto důvodů k nápravě křivd zákon zůstal. Návrh zákona však jde silně nad rámec důvodů, které lze obecně pokládat za legitimní a nezpochybnitelné.

 

Posuďte sami: majetkové křivdy církvím a náboženským společnostem mohly být způsobeny mimo jiné „dražebním řízením provedeným zkrácenou formou na úhradu pohledávek státu“ (§5, písm. d, návrhu zákona). Jinými slovy: neplatím-li daně, zdravotní pojištění nebo jiné povinné poplatky, které mi stát ukládá, a jsem-li odsouzena k úhradě, která bude provedena formou  soudního zabavení majetku a jeho následné dražby, je to křivda, za kterou mi náleží náhrada, i když se tento proces odehrál v souladu s platným právním řádem. K tomu však musím být církví nebo náboženskou společností, protože všichni ostatní si o podobném výkonu spravedlnosti mohou nechat leda zdát.

 

Zákon myslí i na vyvlastnění za náhradu, aniž by se v tomto případě zmínil o nevýhodných podmínkách či nepřiměřeně malé náhradě. Církve a náboženské společnosti mohou například žádat o vrácení věcí, která byly vyvlastněny za odpovídající náhradu, a to za předpokladu, že „věc existuje a neslouží účelu, pro který byla vyvlastněna.“ Představme si na okamžik, že by toto ustanovení zákonodárci vztáhli na veškerá vyvlastnění, k nimž došlo v letech 1948-1989. Kdyby takové oprávnění za týchž podmínek udělili obecně, pak by nezbývalo nic jiného než popřát českým soudům dobrou zábavu.

 

Ani jinak se české soudy nudit nebudou, pokud zákon vstoupí v platnost. V ustanovení §18, odst. 3, návrhu zákona je totiž „oprávněná osoba domáhající se svého nároku podle tohoto zákona“ u soudu „osvobozena od soudních poplatků“.  Stát na sebe v ustanovení §14 návrhu zákona zároveň bere „nezbytné náklady spojené s oceněním věcí, identifikací věcí, identifikací parcel, vyhotovením dokladů (…), vytyčením a zaměřením pozemků a vypracováním geometrického plánu.“ Činí tak „v případě zemědělských nemovitostí prostřednictvím pozemkových úřadů a v ostatních případech prostřednictvím povinných osob,“ tj. organizačních složek státu, které tento majetek dosud spravují. Výsledek je snadno předvídatelný. Oprávněné osoby, tedy církve a náboženské společnosti, se budou domáhat svých nároků i tam, kde bude jejich šance dokonce i podle jejich vlastního úsudku malá. Přirozený korektiv, který nadměrnému sudičství kladou právě soudní poplatky a další náklady spojené s vymáháním sporného majetku, se jich totiž netýká. 

 

Stát je v návrhu zákona vůči církvím a náboženským společnostem mimořádně velkorysý i po dalších stránkách. Osvobozuje je od daně z příjmu právnických osob, která se nadále podle §22 návrhu zákona neplatí nejen „z bezúplatného nabytí nemovitostí a movité věci podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi,“ což by se ještě dalo pochopit, ale také „z jejich prvního prodeje.“ Bizarní je v tomto případě odůvodnění. Autoři důvodové zprávy nejprve vysvětlují, že bezúplatné nabytí majetku v rámci restitucí není předmětem ani daně dědické, ani daně darovací či daně z převodu nemovitostí. Potom pokračují: „Vypořádání v rámci církevních restitucí by však podléhalo režimu zdanění podle zákona o daních z příjmů. Je tudíž nutné tyto příjmy vyjmout z předmětu daně z příjmů.“  Hezký dárek od ministerstva financí a zároveň otevřená výzva, aby nabyvatelé nově získané majetky co nejrychleji prodávali. Je vidět, že v případě některých vládních návrhů zákonů si jejich předkladatelé nevzali rozpočtovou odpovědnost zrovna k srdci.

 

Ministerstvo kultury: kovářova kobyla chodí bosa

 

Na návrhu zákona a obsáhlé důvodové zprávě k němu je vidět značně odlišný přístup jednotlivých ministerstev k odpovědné správě státního majetku ve veřejném zájmu. Jak vyplývá z textu návrhu zákona, zejména z ustanovení §8 a §18, odst. 10, a z obsáhlé důvodové zprávy, odpovědně se k ochraně státního majetku postavilo ministerstvo vnitra, ministerstvo obrany, ministerstvo životního prostředí a spolu s nimi Správa Pražského hradu. Citovaná ministerstva si vymínila kategorie věcí, které nelze vydat, protože slouží veřejnému zájmu. Jejich ochrana je promyšlená a sahá od matrik přes pozemky a objekty ve vojenských újezdech, vybrané objekty ministerstva vnitra, ale třeba také sportoviště až po objekty a pozemky v národních parcích či národních přírodních rezervacích. Bohužel ne na všech úřadech přistoupili k tomuto úkolu odpovědně, a tak je v některých případech ochrana státního a veřejného zájmu neúplná a ponechává nebezpečné mezery.

 

Snad jen jedno ministerstvo však zcela rezignovalo na to, aby zákonným způsobem hájilo veřejný zájem svého resortu. Paradoxně je to ministerstvo kultury, sám předkladatel návrhu zákona. Musím zdůraznit, že se tato výtka netýká současné ministryně kultury a týmu, který si na ministerstvo přivedla s sebou. V době, kdy nastoupila do funkce, byl totiž návrh zákona hotov a již dávno musel projít vnitřním připomínkovým řízením, které mělo zajistit, aby ministerstvo a jemu podřízené organizace neutrpěly v důsledku přijetí zákona závažné ztráty. Zdá se, že současná ministryně vlastně měla jen dvě možnosti: buď pokračovat v cestě, kterou nastoupil její předchůdce, nebo zákon pro závažné nedostatky stáhnout z projednávání a nechat přepracovat. Je ovšem otázka, zda o problematických stránkách zákona dostala včas kvalitní a úplné informace. Musím se přiznat, že by mě to spíš překvapilo.

 

Ministerstvo kultury při obhajobě zájmů svého resortu v procesu přípravy zákona selhalo. Během vyjednávání textu zákona s představiteli církví a náboženských organizací bylo možné dosáhnout pro stát mnohem výhodnějšího kompromisu. Stačilo například po vzoru výše zmíněných ministerstev obrany, vnitra a životního prostředí vložit do §8 zákona, jímž jsou definovány případy, v nichž věci nelze vydat, formulaci typu: „věc, kterou státní příspěvková organizace“ - a zde by musel následovat jejich jmenovitý výčet - „využívá k naplňování služby veřejnosti za podmínky, že je tato věc jedinečná a nelze ji adekvátním způsobem nahradit.“ Právník by jistě našel výstižnější formulaci, ale podstata je jasná. 

 

Bohužel, žádná taková podmínka do návrhu zákona vložena není, čímž vzniká široký prostor k tomu, aby stát musel vydávat i nemovité a movité věci, které by v žádném případě vydávat neměl, protože představují důležitou součást národního kulturního dědictví. Tak se stalo, že církevním restitucím nepodléhá např. „pozemek vyňatý ze zemědělského půdního fondu, na kterém bylo zřízeno v souladu se stavebním zákonem sportovní hřiště, které je užíváno,“ ale nejstarší budova v Čechách, která byla upravena pro galerijní účely a nikdy nesloužila církvi, ano. 

 

Případ Šternberského paláce

 

Na počátku léta došlo k nenápadné mediální přestřelce, která pozoruhodně rychle utichla. Ministerstvo kultury vyjádřilo někdy v polovině července nespokojenost s novou koncepcí Národní galerie v Praze. Národní galerie koncepci nezveřejnila, údajně na popud ministerstva, a nad  neshodami se zázračně uzavřely vody. Obě instituce se pak v této věci zahalily do tajuplného mlčení. Příčina je podle zasvěcených jednoduchá: nezkušený ředitel Národní galerie prostřednictvím této koncepce neopatrně upozornil ministerstvo kultury, že v důsledku přijetí zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi může galerie přijít nejen o řadu sbírkových předmětů, ale také o svou nejstarší a mimořádně symbolickou budovu, Šternberský palác. 

 

Kdyby se jednalo o církevní stavbu, zabranou pro účely Národní galerie po únoru 1948, jistě by bylo možné hledat v takovém postupu historickou spravedlnost. Jenže ve skutečnosti jde o stavbu, která církevním účelům nikdy nesloužila, ale zato je již od roku 1811 neodmyslitelně spjata s dějinami Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění, dnešní Národní galerie v Praze, a také s dějinami Národního muzea. Jak vyplývá z knihy Václava Ledvinky, Bohumíra Mráze a Víta Vlnase Pražské paláce, vydané v roce 1995, stal se Šternberský palác v letech 1811-1819 první budovou v Čechách, stavebně upravenou jako výstavní prostor veřejně přístupné umělecké sbírky. Od roku 1821 do roku 1847 zde sídlilo také Národní muzeum. Obrazárna využívala Šternberský palác šedesát let, od roku 1811 do roku 1871. Hradčany však v té době byly odlehlou lokalitou, vzdálenou od centra Prahy, a proto se Národní muzeum v roce 1847 přestěhovalo na Příkopy. Obrazárna opustila své původní sídlo podstatně později, až v roce 1871. V letech 1872-1918 fungovalo ve Šternberském paláci Ernestinum, vzorný útulek pro slabomyslné, zřízený Karlem Slavojem Amerlingem. Vzhledem k tomu, že až do vzniku Československa ležel Šternberský palác v klidné čtvrti vzdálené od městského ruchu, nebyl to tak nesmyslný nápad, jak se může jevit dnes.

 

Když se v roce 1918 Ernestinum odstěhovalo do podstatně vhodnějšího objektu v Budeničkách u Slaného, odkázal poslední majitel Šternberský palác kongregaci Šedých sester. Ty však palác nikdy nezačaly využívat. Prakticky od vzniku Československa objekt sloužil armádě. Postupně v něm sídlila intendantní škola a po ní vládní vojsko. V letech 1945-1947 byl Šternberský palác užíván jako kasárna Hradní stráže. V roce 1947 ho armáda předala Národní galerii v Praze, která ho opět užívá posledních více než šedesát let. Naposledy se Šternberský palác výrazně připomněl veřejnosti na jaře letošního roku divácky úspěšnou výstavou Rembrandt & Co. To však nic nemění na věci, že v letech 1919-1949 z něj československý stát a Protektorát platily nájem kongregaci Šedých sester. Ač tedy Šternberský palác nemá s církví historicky takřka nic společného, s velkou pravděpodobností spadá do režimu návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Tomu bylo jistě možné snadno zabránit, ale ministerstvo kultury celou věc během přípravy zákona patrně vůbec nezkoumalo.

 

Šternberský palác zřejmě náleží mezi objekty, na které lze v současné situaci vztáhnout ustanovení §8, odst. 2, návrhu zákona: „Pokud nemovitou věc, která se vydává podle tohoto zákona, stát nezbytně potřebuje k plnění svých povinností vyplývajících z právních předpisů a k plnění těchto povinností nelze využít jiné nemovité věci, je oprávněná osoba povinna umožnit povinné osobě užívání této věci za v místě a čase obvyklé nájemné po dobu 10 let.“ Možná to nebude celých deset let, než ministerstvo kultury najde a zrekonstruuje jiný vhodný palác, kam se vejde nejen stálá expozice starého evropského umění, která ve Šternberském paláci sídlí, ale třeba také vzácná knihovna Národní galerie, která je zde umístěna, ale rychle to nebude. Historická a symbolická hodnota budovy jsou navíc nenahraditelné.

 

Když si představím rozlohu objektu a cenu nájemného, která může být v této době na Hradčanském náměstí v Praze obvyklá, je mi jasné, že to nebude pro stát laciná záležitost.  Navíc Šternberský palác může být jenom jednou z řady budov, které se do tohoto režimu dostanou, a ani samo ministerstvo kultury přitom patrně nemá přesnou představu, kolika objektů se to v rámci jeho příspěvkových organizací může týkat. Ministerstvo kultury přitom jako předkladatel návrhu zákona mělo možnost vložit do jeho textu nástroj, který by této situaci účinně předcházel, ale muselo by svou práci konat odpovědně a dbát na hájení bytostných zájmů českého státu a na ochranu národního kulturního dědictví.

 

V souvislosti s tímto případem, který je sice hodně viditelný, ale nemusí být výjimečný, zní mimořádně ironicky věta, kterou předkladatelé do vznosné preambule návrhu zákona vložili: Parlament je podle této formulace „odhodlán střežit a rozvíjet zděděné kulturní a duchovní bohatství“ demokratické společnosti prostřednictvím přijetí tohoto zákona. Nepřičítám většině zákonodárců přehnaný smysl pro humor, ale v souvislosti s ohrožením veřejného vlastnictví nejstarší historické budovy, spjaté s osudy Národní galerie a Národního muzea, zní tato formulace jako opravdu zdařilý vtip.

Pár slov k zatčení Ivana Fuksy

Jana Dědečková

publikováno na Virtually.cz a pribram.cz

Vážení čtenáři, před jistou dobou jsem přestala komentovat politické dění. Nepatřím však k lidem, kteří nemají názor a nebo těm, kteří jsou označování za schopné generály po bitvě, dovolte mi proto, abych se vyjádřila k situaci, která probíhá v naši zemi od čtvrtku minulého týdne. Nejen proto, že jsem stále ještě aktivní členkou ODS, ale především proto, že jsem dlouhodobou spolupravníci pana Ivana Fuksy, který je předsedou příbramského sdružení ODS, a troufám si říct i člověkem z okruhu jeho přátel.

Pan Ivan Fuksa byl a je čestným člověkem, který se vzdal poslaneckého mandátu po čestném a otevřeném boji proti zvyšování daní. Boji, který nevedl zákulisně a který prohrál ve chvíli, kdy na kongresu ODS nabídl delegátům svou vizi, postavil se Petru Nečasovi. Kongres zvolil svým předsedou Petra Nečase a jeho i ostatní poslance zavázal hlasovat proti svému přesvědčení.

Den před tímto hlasováním pan Fuksa svolal radu místního sdružení ODS, kde oznámil, že nemůže hlasovat pro daňový balíček a kde se diskutovaly všechny varianty, které tento krok může vyvolat. Samozřejmě padla i varianta vzdání se poslaneckého mandátu, což bylo většinově schváleno, jak  jsem ostatně psala v jednom ze svých posledních komentářů.

Závěrem bych chtěla dodat, že nepovažuji následné umístění pana Fuksy ve vysoké funkci v Českém Aeroholdingu za tzv. trafiku. Prosím, aby si všichni uvědomili, že pan Fuksa není nějaký traktorista, který pro svou funkci nedisponoval profesní a odbornou zkušeností, ale člověk s vysokoškolským vzděláním na vysoké škole dopravní a vysokoškoškolským vzděláním ekonomickým. Působil v dozorčí radě této firmy jako náměstek ministra financí a dobře znal prostředí. Pan Fuksa se celý svůj politický život pohyboval v exekutivních funkcích ať již jako místostarosta, starosta, náměstek ministra nebo ministr, vždy byl odbornou i laickou veřejností hodnocen velmi dobře a nikdy nezavdal podnět k pochybnostem o svém morálním kreditu.

Sama za sebe považuji za důležité, vyjádřit mu svou podporu a přesvědčení, že se nedopustil ničeho špatného.

Což tímto prohlášením také činím.