Login / Create an Account
Oficiální stránky MS ODS Příbram

Články autora

Informace o činnosti Svazu důchodců – městské organizaci Příbram

Jiří Řehka

Jednou z nejaktivnějších zájmových společenských sdružení, které působí na území města Příbrami, je Svaz důchodců – městské organizaci Příbram. V současné době má tato organizace celkem 248 řádných a 79 čestných členů. „Před rokem došlo ke změně ve vedení naší organizace. Členové si zvolili nový výbor a nového předsedu, který se stal člen zastupitelstva města Příbrami pan Jiří Řehka,“ říká Jitka Tomanová, zapisovatelka příbramského Svazu důchodců.

Příbramská organizace Svazu důchodců je nesmírně aktivní. Pro své členy pořádá desítky nejrůznějších akcí – od školení, kurzů, přednášek až po zájezdy, výlety a nejrůznější sportovní a společenské akce. „S velkým zájmem u našich členů se setkal například cyklus přednášek o historii a současnosti Příbramska. Velmi úspěšný byl rovněž cyklus přednášek o výtvarném umění. V jeho rámci jsme navštívili i zámek v Hořovicích a železárny v Komárově,“ vyjmenovává úspěšné akce předseda příbramské pobočky Svazu důchodců Jiří Řehka. Podle předsedy Jiřího Řehky k nejoblíbenějším mezi členy patří jednodenní autobusové, nebo vlakové zájezdy do zajímavých lokalit v Čechách. „Každoročně organizujeme i pobytové zájezdy. Vloni 30 našich členů bylo v Chorvatsku v letovisku Podgora. Podobný zájezd organizujeme i letos,“ řekl Jiří Řehka.

Oblíbené mezi členy i jejich rodinnými příslušníky jsou i návštěvy divadel. Příbramští důchodci chodí na představení nejen doma v Příbrami, ale jezdí i do Prahy, či Plzně. Aktivit, které členové příbramské organizace Svazu důchodců dělají je mnoho a mnoho. Ve svém sídle v jednom z pavilonů v areálu bývalé 7. ZŠ se například učí a zdokonalují v práci s počítačem. Víte, že například všichni aktivní příbramští důchodci si umí vyhledávat informace na internetu? Zvládnou prostě dovednosti, na které si netroufnou někteří o mnoho mladší spoluobčané. „Uvítali bychom, kdyby se do naší organizace přihlásili další členové, především z řad mladších důchodců. Skutečně máme našim spoluobčanům co nabídnout. Přijďte se o tom přesvědčit,“ vyzývá potencionální zájemce o členství předseda Jiří Řehka.

ON - LINE rozhovor s Jiřím Řehkou

Jiří Řehka

Příbramský deník

Pane Řehko, jak bude vypadat sídliště po kompletní rekonstrukci? Budou se opravovat i zanedbané a zastaralé dvory? Dočkají se děti dalších prolézaček či hřišť? A kde? Děkuji za odpověď.

Obyvatelka sídliště, předevčírem 9:03
Odpověď vložena: předevčírem 10:34

V současné době probíhá projekt IPRM, odpovídal jsem v předchozích otázkách. Většina domů na Březohorském sídlišti je ve vlastnictví společenství, takže záleží pouze na tom, jak přistoupí majitelé domů a bytů na rekonstrukci domů. Vše záleží na dohodě majitelů bytů. Byty jsou již prodány soukromým majitelům a město již nemůže na tyto domy finančně přispívat.
Zdravím, pane Řehko, kolik členů má svaz důchodců v Příbrami? S jakými potížemi se nejvíc potýkají? Děkuji.

Ludvík, předevčírem 9:02
Odpověď vložena: předevčírem 10:29

Ke konci loňského roku měla místní organizace přes 250 evidovaných členů. Všeobecně mohu říci, že o žádných potížích nevím.
Dobrý den, jak se chcete postavit k problému vozíčkářů a jejich pohybu po městě? Myslíte si, že mají slušné podmínky například pro vyřizování na úřadech? Jak to chodí, když se potřebují dostat na radnici?


Majda, předevčírem 9:00
Odpověď vložena: předevčírem 10:26

V současné době je tato situace pro vozíčkáře složitá, zejména na radnici. Jako člen sociální a zdravotní komise se budu snažit navrhovat, aby se tato situace zlepšila. Zrovna dnes je zahájeno jednání o komunitní plánování v Příbrami. Informace se budou průběžně zveřejňovat. V současné době se hendikepovaný občan na radnici prakticky nedostane. Pokud se mu nedostane cizí pomoci.
Jak reálné je v současné době, že by se podařil vybudovat JV obchvat?

p, předevčírem 8:55
Odpověď vložena: předevčírem 10:18

Vše se bude odvíjet od financí a tlaku všech zainteresovaných v tomto projektu (vedení města, poslanci, ministr, petice občanů na ministerstvo dopravy). Časový horizont nedovedu posoudit.
Dobrý den, zajímalo by mne, jak moc dobře ovládáte karate nebo jiný bojový sport? Myslíte, že je této sebeobrany v Příbrami zapotřebí?


Petra S., předevčírem 8:54
Odpověď vložena: předevčírem 10:15

Karate uznávám jenom jako sport. Snažil jsem se jako trenér dětem vštěpovat, aby tento sport nezneužívaly. Do současné doby jsem naštěstí karate nemusel v sebeobraně využít. Mistr všech mistrů říká: "Kdo uteče, ten vyhraje!" V současné době se bezpečnostní situace dle dostupných informací v Příbrami zlepšila. Budu nadále podporovat prevenci kriminality.


Pane Řehko, s jakým bodem vašeho programu budete mít při plnění největší problémy?

čtenářka Deníku, předevčírem 8:53
Odpověď vložena: předevčírem 10:08

Ve všech, o kterých jsem se v předchozích otázkách zmínil.


Těšíte se do své nové funkce?


Příbramák, předevčírem 8:53
Odpověď vložena: předevčírem 10:07

Přibude mi práce. Ano, těším.


Pane Řehko, projekt Čistá Litavka moc ideálně nedopadl. Hodláte pokračovat v něčem takovém nebo jak si mám vysvětlit vaše heslo, že chcete dále zlepšovat čistotu Litavky?

Pavel Brož, předevčírem 8:52
Odpověď vložena: předevčírem 10:07

Již jsem odpovídal v předchozích otázkách.
Proč Ivan Fuksa odchází?


příbram, předevčírem 8:50
Odpověď vložena: předevčírem 10:06

Pan ministr odchází kvůli pracovní vytíženosti, která souvisí s funkcí ministra a nemůže se zúčastňovat zasedání zastupitelstva. Podrobnosti udává Příbramský deník 8. března.


Dobrý den, zajímalo by mě, jak se postavíte k tomu, až nejmenovaná firma bude chtít odtěžit další odval poblíž Jeruzaléma. Jaké zaujmete stanovisko a proč? Děkuji.

Jana, předevčírem 8:49
Odpověď vložena: předevčírem 10:02

Vím, o kterou firmu se jedná (Ekoinvest). Všechny haldy v okolí Příbrami by se měly odtěžit. Tyto odvaly zde v minulosti nebyly a zbytečně zatěžují životní prostředí Příbramáků. Doporučuji prostudovat studii šachty 15 v blízkosti Brodu. Ta je dostupná na SUL Diamo.


1. Jaký máte názor na uzavírání smluv o spolupráci mezi Svazem důchodců České republiky a politickými stranami, např. KSČM? Domnívám se, že to může velmi negativně ovlivnit dosud nestranickou a svobodomyslnou atmosféru této velmi příjemné a pro seniory prospěšné organizace. 2. Od r. 2002 jste byl aktivním členem, od r. 2006 předsedou komise pro životní prostředí a ekologii Rady města Příbram. Které iniciativy a aktivity komise považujete za toto osmileté období za nejdůležitější a z kterých máte největší radost?


Kamila, předevčírem 7:05
Odpověď vložena: předevčírem 9:58

Tato otázka je velmi důležitá a rád na ni odpovím. Na začátku loňského roku jsme se dozvěděli, že bude uzavřena smlouva ÚR SDČR s politickými stranami. Na toto naše Místní organizace svazu důchodců (MOSD) reagovala se žádostí na ÚR s tím, čeho se tyto smlouvy týkají a s kým budou uzavřeny. Teprve na podzim roku 2010 jsme se dozvěděli, že byly uzavřeny smlouvy u ÚRSD s politickými stranami např. KSČM atd. Na toto naše MOSD okamžitě reagovala otevřeným dopisem panu předsedovi ÚRSD Ing. Pospíšilovi, kde jsme žádali okamžité vypovězení smluv a nebo odstoupení celého vedení ústřední rady. Tyto smlouvy hrubě porušily stanovy Svazu důchodců České republiky, kde v článku 1 je, že SDČR je nestranickým občanským sdružením s veřejně prospěšnou činností. V žádných článcích se nepíše o uzavírání smluv s politickými stranami. Texty dohod byly asi tajné, protože nebyly nikde zveřejněny. Jenom na stránkách KSČM bylo zveřejněno, že KSČM uzavřela smlouvu s SDČR. Odpověď pana předsedy byla taková, že vše proběhlo s souladu se zakládající listinou SD a že dále se touto záležitostí nebudou zabývat. Naše místní organizace i nadále trvá na znění výše zmíněného otevřeného dopisu a zveřejnění smluv mezi SDČR s politickými stranami. Souhlasím s vámi, že ve společnosti podobné smlouvy vyvolávají u některých občanů návrat ke starým časům. Odpovídám na druhou část vaší otázky. Největší radost mám, že se začíná prosazovat projekt JVO. Tato záležitost se táhne už od roku 2004. Ke konci předminulého volebního období roku 2006 byla tato stavba zbytečně odložena zdlouhavým řízením EIA (vlivu stavby na životní prostředí). Z dostupných informací z Příbramského deníku ze dne 8. března z rozhovoru pana ministra Ing. Fuksy a v souvislosti s dostavbou R4, se začíná blýskat na lepší časy. Je nadále potřeba tuto stavbu JVO maximálně prosazovat s ohledem na kritickou dopravní situaci v centru Příbrami. Pro zajímavost centrem projíždí denně až 18 tisíc automobilů. O projektu Čistá Litavka jsem již mluvil. Nadále budu podporovat Program integrovaného projektu rozvoje města (IPRM). Všichni obyvatelé Březohorského sídliště víme, jaká je kritická situace například s parkováním, rozježděnými trávníky, holuby, nedostatečně zajištěnými chodníky pro invalidy. V současné době probíhá revitalizace okolí kulturního domu, přilehlých dvorů a dojde i k revitalizaci náměstí 17. listopadu. Protože zde bydlím, budu se maximálně snažit o kvalitní realizaci tohoto plánu. V minulém období již proběhla revitalizace ulice Eduarda Beneše, Bratří Čapků, Březnické a Hořejší Obory, autobusového nádraží. Tyto projekty vznikly už v minulých volebních obdobích a jejich realizace, doufám, bude pokračovat i v tomto volebním období. Budu podporovat návrh převedení lesíku Koráb na Březových Horách do majetku města, návrhy na neodkladnou realizaci lesoparku Odvaly (v souladu s územním plánem) tím by se lépe propojily Březové Hory s údolím Litavky. Dále budu podporovat projekt kolem revitalizace Příbramského potoka. Už byla také zpracována studie na revitalizaci okolí Svaté Hory a bylo by dobré tuto studii uvést do konečné fáze. Svatá Hora je dominanta Příbrami - zaslouží si to.


Dobrý den, jaké je to vstupovat do zastupitelstva díky tomu,že někdo odstoupil?Nevadí vám že jste nedostal dostatečnou důvěru voličů a že voliči dali přednost jiným?

Magda, 10.3.2011 17:50
Odpověď vložena: předevčírem 9:13

Máte pravdu, ale jako druhý náhradník ze zákona postupuji na uvolněné místo.


Pane Řehko, mám dva dotazy : 1.co si pod tím představujete, když říkáte, že budete prosazovat opatření zlepšení čistoty Litavky 2. protože jste již zastupitelem byl, je něco, co byste s odstupem času udělal jinak?Děkuji a ať se Vám daří.

Ladislav, 10.3.2011 14:06
Odpověď vložena: předevčírem 9:11

Na podmět paní bývalé předsedkyně osadního výboru Olgy Vohradské a doktorky Studničné jsem se podrobně seznámil s problematikou projektu Čistá Litavka. Jako předseda komise životního prostředí jsem maximálně inicioval, aby se tento projekt realizoval. S tímto jsem vystupoval i na zastupitelstvu. Jedná se o velmi důležitý projekt, protože se týká všech přilehlých obcí v okolí Příbrami. Budu se nadále snažit jako zastupitel tento projekt podporovat.

Městská organizace Svazu důchodců v roce 2012

Jiří Řehka

publikováno: Periskop 29. 11. 2012

Příbramská organizace Svazu důchodců patřila i v roce 2012 k velice aktivním organizacím, které působí ve městě. V současné době má třista řádových členů, její základna stále vzrůstá (v letošním roce se přihlásilo padesát nových členů) vzhledem k zajímavým akcím, které pořádáme.

Jednou z nejoblíbenějších aktivit jsou návštěvy divadel. V pražských divadlech Hybernia, Brodway a Karlín zhlédli naši členové řadu operet a muzikálů. Vstupenky na řadu z nich byly dotovány MěO-SD. Velký zájem byl i o předplatné v plzeňských divadlech, která nám nabídla sedm představení na rok.

Naši členové měli možnost účastnit se i koncertů pořádaných v aule 4. ZŠ v Jiráskových sadech a generálních zkoušek nebo představení pro seniory v příbramském Divadle A. Dvořáka.

Organizaci zájezdů do divadel a obstarávání vstupenek po celý rok aktivně zajišťuje Marie Švejnohová.

Další úspěšnou akcí bylo již tradiční zpívání při kytaře, kdy si za doprovodu Mirka Pitráka chodilo s chutí zazpívat téměř čtyřicet milovníků lidových trampských písní. Celou organizaci těchto setkání měla na starosti Marie Nová, která obstarávala i pravidelné občerstvení.

Přednášky na různá témata z oblasti sociální, zdravotní či historické zajišťovala Helena Jáchymová. Na závěr cyklu jsem zorganizoval zájezd do Prahy, kde jsme navštívili zahrady na Pražském hradě, výstavu Slovanská epopej Alfonse Muchy ve Veletržním paláci a televizní věž na Žižkově.

Stále oblíbenou akcí jsou již několik let jednodenní zájezdy na různá zajímavá místa v Čechách a na Moravě. Všechny tyto zájezdy pečlivě plánují a organizují Marie Lundáková a Miluše Válová.

V jarních měsících přijalo několik našich členů pozvání MUDr. Cabrnocha, poslance Evropského parlamentu, k dvoudenní návštěvě Evropského parlamentu ve Štrasburku, spojenou s prohlídkou města i parlamentu a diskuzí s poslancem. Tento zájezd byl plně hrazen Evropskou unií.

Náplní dalšího zájezdu do Prahy byla prohlídka Poslanecké sněmovny, seznámení se s prací v poslaneckých klubech i činností jednotlivých výborů, o níž pohovořil se třiceti účastníky zájezdu Ing. Ivan Fuksa.

Začátkem září se již potřetí uskutečnil úspěšný rekondiční pobyt v Sezimově Ústí, na který dostali účastníci příspěvek z dotace města Příbram.

Každý kdo chtěl udělat něco pro své zdraví, mohl celoročně navštěvovat za příznivé ceny, dotované MěO-SD, solnou jeskyni na Březových Horách, a pro toho, kdo se chtěl věnovat turistice, byly pořádány výlety, které organizovala Jana Novotná. Pěší trasa měřila obvykle 5 až 10 kilometrů a byla kombinována s cestou vlakem nebo autobusem.

O činnosti MěO-SD pravidelně seniory informujeme prostřednictvím příbramského týdeníku Periskop a také prostřednictvím několika vývěsních skříněk ve městě. Informace najdte i našich webových stránkách, které zajišťuje Ing. František Dohnal.

Všechny akce pro členy Svazu důchodců připravuje výbor a komise na svých schůzích dvakrát měsíčně a souhrnné informace podává členům SD na výroční schůzi.

MěO-SD je neziskovou a nepolitickou organizací, je financována z členských příspěvků a sponzorských darů a především z dotací města Příbram. Snažíme se pořádat pouze akce, které jsou zvládnutelné finančně i organizačně a vycházíme přitom z dotazníků, v nichž uvádějí své návrhy a náměty naši členové.

Závěrem bychom chtěli poděkovat městu Příbram a jeho vedení za všestrannou podporu naší organizace, a věříme, že budeme úspěšně spolupracovat i v dalších letech.