Login / Create an Account
Oficiální stránky MS ODS Příbram

 

Jsme hrdi na svého předsedu  Petra Fialu

Předseda vlády Petr Fiala společně s předsedy vlád Polska Mateuszem Morawieckim a Slovinska Janezem Janšou a místopředsedou polské vlády Jaroslawem Kaczyńskim navštívili v úterý 15. března 2022 ruskými agresory obléhanou ukrajinskou metropoli Kyjev, kde se setkali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ukrajinským premiérem Denysem Šmyhalem.

Aktuálně

Informace o činnosti Svazu důchodců – městské organizaci Příbram

Jiří Řehka

Jednou z nejaktivnějších zájmových společenských sdružení, které působí na území města Příbrami, je Svaz důchodců – městské organizaci Příbram. V současné době má tato organizace celkem 248 řádných a 79 čestných členů. „Před rokem došlo ke změně ve vedení naší organizace. Členové si zvolili nový výbor a nového předsedu, který se stal člen zastupitelstva města Příbrami pan Jiří Řehka,“ říká Jitka Tomanová, zapisovatelka příbramského Svazu důchodců.

Koalice ve vedení příbramské radnice z mého pohledu.

Václav Černý

Na konci roku 2008 jsem se jako zastupitel a člen ODS Příbram zúčastnil několika, pro mne těžkých a pro občany města Příbram velice zásadních jednání. Šlo o vyřešení situace na příbramské radnici po rozpadu tehdejší koalice ČSSD a SNK.
Absolvoval jsem mnoho jednání týkajících se vytvoření nové koalice ODS a ČSSD. Bylo navrženo několik variant. Mnou podporovaná varianta, aby ODS měla starostu a koaliční partneři z ČSSD dva místostarosty nezvítězila.

Jak se dívat na politiku /a politiky/ ?

Eva Číhalová

O politice je všeobecně známo,že se jedná o správu a činnost veřejnou,vyšší stupeň politiky má na starost řízení státu a navazování a upevňování vztahů mezi národy.Už z tohoto základního rozdělení vyplývá,že specifikace těchto složek se ze samotného principu musí odlišovat.

Průzkum zájmové činnosti žáků 8. a 9. tříd ze základních škol v Příbrami

Eva Číhalová

V rámci projektu Prevence Kriminality na období 2009 až 2011 pro město PŘÍBRAM bylo na prosincovém jednání pracovní komise rozhodnuto provést průzkum mezi žáky 8. a 9. tříd základních škol s cílem zjistit náplň jejich volného času, případně funkčnost nabízených mimoškolních aktivit.

Podpora Ivana Fuksy

Ivan Šedivý

Ing. Ivana Fuksu znám 15 let. Byl to právě on, který mě tenkrát jako nečlena ODS vtáhl do politiky. Nebyly to léta s ním jednoduchá, měli jsme mnoho i ostrých sporů při řešení těžkých krizových situací i takzvaných maličkostí, neustále vyžadoval plné pracovní nasazení. Vždy však byl velmi konstruktivní, uměl racionálně přistupovat k problémům, přiznat svojí chybu, jít na rozumný kompromis v zájmu dobré věci.