Login / Create an Account
Oficiální stránky MS ODS Příbram

 

 

 

Aktuálně

Pozvánka na Benefiční koncert


Vážení přátelé, bude pro mě velkým potěšením, pokud přijmete mé srdečné pozvání na Benefiční koncert na podporu stavby velkých varhan ve svatohorské bazilice, nad kterým i letos přebírám záštitu.

Kategorie:

Šedivý: Náturou tíhnu ke zdravotnictví


Co si budeme povídat, svou náturou pořád tíhnu ke zdravotnictví. Pořád ještě občas sloužím v nemocnici, ale chci tu funkci lékaře opustit. Už mám za sebou 35 let medicíny a myslím si, že to stačí.

Návštěva k životnímu jubileu


U příležitostí životního jubilea navštívili paní Evu Číhalovou místostarostové Ivan Šedivý a Václav Černý. S přáním pevného zdraví se připojují i ostatní Příbramští patrioté.

Video: Rozhovor s místostarostou V. Černým o Městských lesích

Václav Černý

O změnách v Městských lesích hovoří místostarosta V. Černý, který po změně organizačního řádu převzal pod svou správu tuto organizaci.

Video: Rozhovor s místostarostou I. Šedivým o rozpočtu města Příbram

Ivan Šedivý

Jak vypadá rozpočet města Příbram na rok 2013 a jak probíhalo jednání zastupitelstva při schvalování rozpočtu? O tom všem je rozhovor s místostarostou I. Šedivým, který je už dlouhodobým tvůrcem rozpočtů.

Městská organizace Svazu důchodců v roce 2012

Jiří Řehka

Příbramská organizace Svazu důchodců patřila i v roce 2012 k velice aktivním organizacím, které působí ve městě. V současné době má třista řádových členů, její základna stále vzrůstá (v letošním roce se přihlásilo padesát nových členů) vzhledem k zajímavým akcím, které pořádáme.

Předvánoční benefiční koncert na podporu stavby svatohorských varhan


Zveme Vás na předvánoční benefiční koncert na podporu stavby nových velkých varhan pro Svatou Horu, který se uskuteční ve středu 12. prosince 2012 od 19 hodin v bazilice na Svaté Hoře v Příbrami. Koncert se koná pod záštitou Ing. Ivana Fuksy.

Kategorie:

Nominační projev na předsedu ODS


Nabízím Vám restart. My jsme se totiž zasekli a vypadá to, že nevíme, jak dál. Restart znamená odblokování systému. Restart znamená začít znovu, ale neměnit podstatu. Zároveň je to alternativa k úplnému vypnutí.

Fuksa: Nejsem rebel, ale i za komunistů jsem říkal, co si myslím (Příbram.cz)


O aktuální politické situaci, o jeho politické „rebelii“, ale i o principech druhého pilíře důchodové reformy jsme si povídali s poslancem ODS za Příbramsko Ivanem Fuksou.

Nenápadný půvab církevních restitucí

Jana Dědečková

Možná jsem naivní, ale přes veškeré výhrady k výkonu státní správy jsem se až dosud domnívala, že jedním z důležitých úkolů státních úředníků je ochrana zájmů státu a jeho majetku. Musím se přiznat, že poslední zjištění, která jsem učinila v souvislosti s tzv. církevními restitucemi, tuto mou představu nabourávají.