Login / Create an Account
Oficiální stránky MS ODS Příbram

 

 

 

Aktuálně

Usnesení MR ODS


MR ODS Příbram ve  svém  usnesení  doporučuje  poslanci Ing.  Ivanu Fuksovi nehlasovat v PS ČR zákony, kde by docházelo ke zvyšování daní,  neboť je to v   r o z p o r u  s   v o l e b n í m  p r o g r a m e m  ODS a proti zásadám pravicové strany.

Kategorie:

Dřevěná kniha může slavit úspěch

Ivan Fuksa

 „Protekční usazování lidí do pozic demotivuje a demoralizuje občany úplně stejně, jako když si v novinách čtou o hospodaření Lesů ČR“, otřel se o České lesy ve svém komentáři v Hospodářských novinách Daniel Anýž. Patrně tak učinil ze zvyku, aniž si ověřil, zda stav oprávňující k podobným komentářům trvá a zda na současné hospodaření Českých lesů je skutečně možno pohlížet jako na demoralizující a demotivující.

Poslanec Fuksa navštívil Kovohutě Příbram


 

V pondělí 16. dubna 2012 zavítal poslanec Parlamentu České republiky Ing. Ivan Fuksa po třech letech do společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. Prohlídek tohoto 18ti hektarového areálu se příbramský patriot zúčastňoval pravidelně. V posledních dvou letech mu to ale pracovní povinnosti nedovolily, proto se s generálním ředitelem této společnosti, Ing. Jiřím Dostálem, domluvil na speciálním termínu prohlídky, aby se dozvěděl, co je u jednoho z největších příbramských zaměstnavatelů nového.

Fuksa: Radnice prodej I. polikliniky zpackala svou nekomunikativností


Takže na samotném prodeji nic skandálního nevidím. To znamená, že prodat polikliniku a udržet její provoz je naprosto správné a pravicové a navíc máme živoucí důkaz na sídlišti. To, že to radnice takhle doslova zpackala a vyprovokovala proti sobě odpor veřejnosti, je způsobeno jen a jen nekomunikací lidí z vedení města, a to mi přijde naprosto nerozumné a hloupé.

Několik myšlenek k problematice zdražených vajec

Ivan Fuksa

Kauza zdražení vajec je jedním z modelových případů příliš regulované a zpolitizované Společné zemědělské politiky (SZP) EU. Dokazuje totiž, že v zásadě politické regulace  za účelem zlepšení podmínek chovu nosnic (animal welfare)  jednak zvyšují náklady na produkci a díky tomu i cenu pro spotřebitele.  Ale také ukazuje na protekcionismus v EU.

Další podpora pro varhany: Benefiční koncert byl zaplněn k prasknutí


Pod záštitou poslance Parlamentu České republiky Ivana Fuksy proběhl ve čtvrtek 15. března benefiční koncert na podporu stavby velkých varhan. 

Návštěvníci zcela zaplnili prostor baziliky na Svaté Hoře. Během večera se představil barytonista Vratislav Kříž, sopranistka Alžběta Poláčková, Vladimír Rejlek (trubka) a vše doprovázel na varhany Pavel Šmolík.

Čest jeho památce


S politováním sdělujeme , že náhle zemřel  náš přítel a vyjímečný člověk Ing. Libor Špinar. Rozloučíme se s ním v pondělí dne  20. 2. 2012 ve 12,00hodin v kapli na PŘÍBRAMSKÉM HŘBITOVĚ,,.

Kategorie:

Sebepropagace hejtmana Ratha stojí Středočechy desetimiliony ročně

Ivan Fuksa

Po chaosu v plánu dopravní obslužnosti a již proslulých „losovačkách“ při výběrových řízeních je tu další příklad neuvěřitelného plýtvání hejtmana Davida Ratha. Je jím inzerce a reklama Středočeského kraje v médiích. Že nejde o propagaci kraje, nýbrž o sebepropagaci osoby samotného hejtmana, svědčí krom častých jednostranných politických výkřiků mimo jiné jedna pikantní statistika.

První autorské čtení bylo v rodném městě


V říjnu uvedl na knižní trh svou druhou knihu O štěstí v umírání příbramský rodák Jan Paul a první autorské čtení věnoval právě svému rodnému městu, kde prožil mládí a chodil do školy. Autorské čtení, autogramiádu uspořádala knihovna Jana Drdy. Knihu i autora představil místostarosta Ivan Šedivý.

Vzpomínka na Mgr.Václava Chvála


informace: Pokud budete chtít společně s Příbramskými patrioty uctít památku u příležitosti 2. výročí úmrtí Mgr. Václava Chvála, jste srdečně zvání. Sejdeme se  18.12. 2011 v 15,00 u hlavní brány na PB hřbitov. Svíčku s sebou.

Kategorie: