Login / Create an Account
Oficiální stránky MS ODS Příbram

 

 

 

Aktuálně

Jiří Kadrnka: Tisková zpráva předsedy jihomoravské ODS k výkřikům Věcí veřejných na odvolání ministrů za ODS


Jako zemědělský a vinařský region odmítáme zejména nátlak Věcí veřejných na odvolání ministra zemědělství, který má naši plnou podporu. "Tlak Věcí veřejných na premiéra Petra Nečase, aby odvolal ministra zemědělství, považuji ze strany VV za korupčně motivovaný a za průhlednou snahu odvrátit pozornost od skandálů Věcí veřejných," sdělil předseda jihomoravské ODS Jiří Kadrnka.

Kategorie:

Zemřel příbramský patriot Milan Růžička


Se  smutkem  v duši Vám všem sdělujeme, že zemřel náš přítel a  velký příbramský patriot  M I L A N   R Ů Ž I Č K A.

Rozloučíme se s ním ve středu dne 25. 5. 2011 v 10.00 hodin  na PŘÍBRAMSKÉM HŘBITOVĚ, kde bude pochován do rodinného hrobu.

Kategorie:

Pietní akt u Památníku Vítězství na Slivici


Pietního aktu, který se každoročně pořádá k příležitosti konce druhé světové války u Památníku Vítězství na Slivici, se zúčastnili i členové Příbramských patriotů Ivan Fuksa (ministr zemědělství) a Václav Černý (mistostarosta).

Kategorie:

Místní sněm patriotů doplněný regionální potravinou


Místní sněm Příbramských patriotů proběhl včera v salónku u Švejka. Vzhledem k vládní funkci předsedy Ivana Fuksy, který je velkým propagátorem regionálních potravin,  tomu ani nemohlo být jinak, než že členové sdružení doplnili své jednání občerstvením, jehož původ prozrazovala nezaměnitelná chuť výrobků příbramské masny.

Kategorie:

Obyvatele příbramských obcí už pět let trápí zdemolované mosty


Středočeský krajský úřad řešení tohoto problému neustále oddaluje, od minulého září pak se starosty obcí již nekomunikuje vůbec. Proto se včera sešli v Příbrami s poslancem parlamentu ČR Ivanem Fuksou a dohodli se na společném postupu.

Kategorie:

V. Ideová konference středočeské ODS


Již popáté se v Kolíně uskutečnila ideová konference středočeské ODS. Na tomto tradičním setkání členů ODS s představiteli strany bylo možné seznámit se s prací odborných komisí ODS, jakož i vyjádřit se k vnitřnímu chodu ODS. Členové středočeské ODS se rovněž věnovali penzijní a sociální reformě, rozvoji venkova a zemědělské problematice, státním financím a remormám, které jsou klíčovým tématem roku 2011.

Kategorie:

ON - LINE rozhovor s Jiřím Řehkou

Jiří Řehka

Tato otázka je velmi důležitá a rád na ni odpovím. Na začátku loňského roku jsme se dozvěděli, že bude uzavřena smlouva ÚR SDČR s politickými stranami. Na toto naše Místní organizace svazu důchodců (MOSD) reagovala se žádostí na ÚR s tím, čeho se tyto smlouvy týkají a s kým budou uzavřeny. Teprve na podzim roku 2010 jsme se dozvěděli, že....

Ministr Ivan Fuksa končí v příbramském zastupitelstvu


Po dvaceti letech končí se svým působením v Zastupitelstvu města Příbramě současný ministr zemědělství Ivan Fuksa. Důvodem je jeho současné velké pracovní vytížení, které mu nedovoluje věnovat se práci zastupitele naplno. Ivana Fuksu, který se ale dále bude ve prospěch Příbramě angažovat z pozice ministra i středočeského poslance za ODS, nahradí jeho stranický kolega Jiří Řehka. Mělo by se tak stát již na nejbližším jednání zastupitelstva....

Přežijí "králičkoviny"?

Jana Dědečková

Kdo byl na pondělním jednání zastupitelstva, byl asi překvapen pozměňovacím návrhem zastupitele Petra Větrovského, kterým žádal o přidělení investičních prostředků pro SK Spartak na výstavbu VIP záchodků. Čím byl motivován návrh ve prospěch tohoto sportovního klubu, jestliže ještě tři týdny před tímto datem se rozpočtář řídil pokynem nepřidělovat Spartaku jiné, než pravidly stanovené prostředky?

Vyjádření předsedy k odebrání licence místnímu sdružení ODS Příbram-město

Jaromír Volný

Dne 22.11.2010 přijala Oblastní rada ODS Příbram usnesení, jímž navrhla Výkonné radě ODS zrušit licenci Místního sdružení ODS Příbram-město s tím, že členům tohoto zrušeného místního sdružení bude umožněno vstoupit do Místního sdružení ODS Příbram, pokud o tento vstup projeví zájem do 3 měsíců po zrušení licence, a s tím, že po uplynutí těchto 3 měsíců proběhnou nové volby Místní rady Místního sdružení ODS Příbram. Pro toto usnesení hlasovalo 10 z 11 přítomných členů oblastní rady, 1 člen se hlasování zdržel.