Login / Create an Account
Oficiální stránky MS ODS Příbram
Aktuálně

Pietní akt u Památníku Vítězství na Slivici


Pietního aktu, který se každoročně pořádá k příležitosti konce druhé světové války u Památníku Vítězství na Slivici, se zúčastnili i členové Příbramských patriotů Ivan Fuksa (ministr zemědělství) a Václav Černý (mistostarosta).

Kategorie:

Místní sněm patriotů doplněný regionální potravinou


Místní sněm Příbramských patriotů proběhl včera v salónku u Švejka. Vzhledem k vládní funkci předsedy Ivana Fuksy, který je velkým propagátorem regionálních potravin,  tomu ani nemohlo být jinak, než že členové sdružení doplnili své jednání občerstvením, jehož původ prozrazovala nezaměnitelná chuť výrobků příbramské masny.

Kategorie:

Obyvatele příbramských obcí už pět let trápí zdemolované mosty


Středočeský krajský úřad řešení tohoto problému neustále oddaluje, od minulého září pak se starosty obcí již nekomunikuje vůbec. Proto se včera sešli v Příbrami s poslancem parlamentu ČR Ivanem Fuksou a dohodli se na společném postupu.

Kategorie:

V. Ideová konference středočeské ODS


Již popáté se v Kolíně uskutečnila ideová konference středočeské ODS. Na tomto tradičním setkání členů ODS s představiteli strany bylo možné seznámit se s prací odborných komisí ODS, jakož i vyjádřit se k vnitřnímu chodu ODS. Členové středočeské ODS se rovněž věnovali penzijní a sociální reformě, rozvoji venkova a zemědělské problematice, státním financím a remormám, které jsou klíčovým tématem roku 2011.

Kategorie:

ON - LINE rozhovor s Jiřím Řehkou

Jiří Řehka

Tato otázka je velmi důležitá a rád na ni odpovím. Na začátku loňského roku jsme se dozvěděli, že bude uzavřena smlouva ÚR SDČR s politickými stranami. Na toto naše Místní organizace svazu důchodců (MOSD) reagovala se žádostí na ÚR s tím, čeho se tyto smlouvy týkají a s kým budou uzavřeny. Teprve na podzim roku 2010 jsme se dozvěděli, že....

Ministr Ivan Fuksa končí v příbramském zastupitelstvu


Po dvaceti letech končí se svým působením v Zastupitelstvu města Příbramě současný ministr zemědělství Ivan Fuksa. Důvodem je jeho současné velké pracovní vytížení, které mu nedovoluje věnovat se práci zastupitele naplno. Ivana Fuksu, který se ale dále bude ve prospěch Příbramě angažovat z pozice ministra i středočeského poslance za ODS, nahradí jeho stranický kolega Jiří Řehka. Mělo by se tak stát již na nejbližším jednání zastupitelstva....

Přežijí "králičkoviny"?

Jana Dědečková

Kdo byl na pondělním jednání zastupitelstva, byl asi překvapen pozměňovacím návrhem zastupitele Petra Větrovského, kterým žádal o přidělení investičních prostředků pro SK Spartak na výstavbu VIP záchodků. Čím byl motivován návrh ve prospěch tohoto sportovního klubu, jestliže ještě tři týdny před tímto datem se rozpočtář řídil pokynem nepřidělovat Spartaku jiné, než pravidly stanovené prostředky?

Vyjádření předsedy k odebrání licence místnímu sdružení ODS Příbram-město

Jaromír Volný

Dne 22.11.2010 přijala Oblastní rada ODS Příbram usnesení, jímž navrhla Výkonné radě ODS zrušit licenci Místního sdružení ODS Příbram-město s tím, že členům tohoto zrušeného místního sdružení bude umožněno vstoupit do Místního sdružení ODS Příbram, pokud o tento vstup projeví zájem do 3 měsíců po zrušení licence, a s tím, že po uplynutí těchto 3 měsíců proběhnou nové volby Místní rady Místního sdružení ODS Příbram. Pro toto usnesení hlasovalo 10 z 11 přítomných členů oblastní rady, 1 člen se hlasování zdržel.

Nic není bezdůvodné, pane Smitko

Jana Dědečková

O odebrání licence místnímu sdružení ODS Příbram Město se na serveru pribramsko.eu  rozpovídal bývalý předseda tohoto sdružení pan Smitka.  „Stalo se tak bez jediného důvodu“, snaží se namluvit občanům. Nic se ovšem neděje zcela bez důvodů. Vůbec už ne v ODS, kde poměrně dobře pracují všechny kontrolní orgány, a již vůbec ne v oblasti, které předsedá takový právní purista jako pan Jaroslav Volný.

Když se dva hádají….

Jana Dědečková

Když se dva hádají třetí se směje, zní staré české přísloví. Ten, kdo se smál, byla v říjnu příbramská ČSSD, která nad svým hlavním ideovým soupeřem ODS zvítězila ve volbách do obecního zastupitelstva a získala tak o pět mandátů více.
Názory, zda příbramské ODS více ublížilo spojené vládnutí s ČSSD na radnici, nebo hádky mezi dvěma místními sdruženími ODS Příbramští patrioté a ODS Příbram - Město, se různí. Pravdou bude, že na prohře ODS se podepsal souhrn těchto faktorů.