Login / Create an Account
Oficiální stránky MS ODS Příbram
Aktuálně

Video: Rozhovor s místostarostou I. Šedivým o rozpočtu města Příbram

Ivan Šedivý

Jak vypadá rozpočet města Příbram na rok 2013 a jak probíhalo jednání zastupitelstva při schvalování rozpočtu? O tom všem je rozhovor s místostarostou I. Šedivým, který je už dlouhodobým tvůrcem rozpočtů.

Městská organizace Svazu důchodců v roce 2012

Jiří Řehka

Příbramská organizace Svazu důchodců patřila i v roce 2012 k velice aktivním organizacím, které působí ve městě. V současné době má třista řádových členů, její základna stále vzrůstá (v letošním roce se přihlásilo padesát nových členů) vzhledem k zajímavým akcím, které pořádáme.

Předvánoční benefiční koncert na podporu stavby svatohorských varhan


Zveme Vás na předvánoční benefiční koncert na podporu stavby nových velkých varhan pro Svatou Horu, který se uskuteční ve středu 12. prosince 2012 od 19 hodin v bazilice na Svaté Hoře v Příbrami. Koncert se koná pod záštitou Ing. Ivana Fuksy.

Kategorie:

Nominační projev na předsedu ODS


Nabízím Vám restart. My jsme se totiž zasekli a vypadá to, že nevíme, jak dál. Restart znamená odblokování systému. Restart znamená začít znovu, ale neměnit podstatu. Zároveň je to alternativa k úplnému vypnutí.

Fuksa: Nejsem rebel, ale i za komunistů jsem říkal, co si myslím (Příbram.cz)


O aktuální politické situaci, o jeho politické „rebelii“, ale i o principech druhého pilíře důchodové reformy jsme si povídali s poslancem ODS za Příbramsko Ivanem Fuksou.

Nenápadný půvab církevních restitucí

Jana Dědečková

Možná jsem naivní, ale přes veškeré výhrady k výkonu státní správy jsem se až dosud domnívala, že jedním z důležitých úkolů státních úředníků je ochrana zájmů státu a jeho majetku. Musím se přiznat, že poslední zjištění, která jsem učinila v souvislosti s tzv. církevními restitucemi, tuto mou představu nabourávají.

Usnesení MR ODS


MR ODS Příbram ve  svém  usnesení  doporučuje  poslanci Ing.  Ivanu Fuksovi nehlasovat v PS ČR zákony, kde by docházelo ke zvyšování daní,  neboť je to v   r o z p o r u  s   v o l e b n í m  p r o g r a m e m  ODS a proti zásadám pravicové strany.

Kategorie:

Dřevěná kniha může slavit úspěch

Ivan Fuksa

 „Protekční usazování lidí do pozic demotivuje a demoralizuje občany úplně stejně, jako když si v novinách čtou o hospodaření Lesů ČR“, otřel se o České lesy ve svém komentáři v Hospodářských novinách Daniel Anýž. Patrně tak učinil ze zvyku, aniž si ověřil, zda stav oprávňující k podobným komentářům trvá a zda na současné hospodaření Českých lesů je skutečně možno pohlížet jako na demoralizující a demotivující.

Poslanec Fuksa navštívil Kovohutě Příbram


 

V pondělí 16. dubna 2012 zavítal poslanec Parlamentu České republiky Ing. Ivan Fuksa po třech letech do společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. Prohlídek tohoto 18ti hektarového areálu se příbramský patriot zúčastňoval pravidelně. V posledních dvou letech mu to ale pracovní povinnosti nedovolily, proto se s generálním ředitelem této společnosti, Ing. Jiřím Dostálem, domluvil na speciálním termínu prohlídky, aby se dozvěděl, co je u jednoho z největších příbramských zaměstnavatelů nového.

Fuksa: Radnice prodej I. polikliniky zpackala svou nekomunikativností


Takže na samotném prodeji nic skandálního nevidím. To znamená, že prodat polikliniku a udržet její provoz je naprosto správné a pravicové a navíc máme živoucí důkaz na sídlišti. To, že to radnice takhle doslova zpackala a vyprovokovala proti sobě odpor veřejnosti, je způsobeno jen a jen nekomunikací lidí z vedení města, a to mi přijde naprosto nerozumné a hloupé.