MHD Příbram: Je třeba události posuzovat v kontextu doby