Login / Create an Account
Oficiální stránky MS ODS Příbram

Články autora

Podpora Ivana Fuksy

Václav Černý

Poznal jsem ing. Ivana Fuksu jako velice schopného komunálního politika. A to jak ve funkci místostarosty a později starosty města Příbram. Svým pracovním nasazením ve vedení radnice vyžadoval vždy i plné nasazení kvalitního pracovního týmu, se kterým se vždy snažil splnit volební program.

Vždy nám všem připomínal a stále ještě připomíná, že Příbram je naším domovem a že to je ta největší motivace pro společné úsilí
k vytvoření pohodového prostředí pro život v Příbrami.

Byl to i jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl koncem roku 2008 požádat jako člen místního sdružení ODS Příbram – město o přestoupení do místního sdružení ODS Příbram, které pod jeho vedením získává v Příbrami jak respekt, tak i popularitu, ale i nové členy. Ivana Fuksu jsem poznal i jako všestranného sportovce, kamaráda, který má smysl pro fair play.

V poslední době, kdy zastává funkci prvního náměstka ministra financí, získal obrovské zkušenosti ve vysoké politice
a velice dobře se orientuje ve finanční a rozpočtové problematice státu.

Ing. Ivan Fuksa je mým jediným kandidátem pro nadcházející volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky.

Koalice ve vedení příbramské radnice z mého pohledu.

Václav Černý

Na konci roku 2008 jsem se jako zastupitel a člen ODS Příbram zúčastnil několika, pro mne těžkých a pro občany města Příbram velice zásadních jednání. Šlo o vyřešení situace na příbramské radnici po rozpadu tehdejší koalice ČSSD a SNK.
Absolvoval jsem mnoho jednání týkajících se vytvoření nové koalice ODS a ČSSD. Bylo navrženo několik variant. Mnou podporovaná varianta, aby ODS měla starostu a koaliční partneři z ČSSD dva místostarosty nezvítězila.

Po několika dalších jednání v ODS byla podpořena současná varianta dvou místostarostů z ODS a starosta města z ČSSD. Později jsem pochopil správnost tohoto řešení aniž bych tušil, že se to bude týkat mě a že budu osloven, a představen zastupitelstvu jako kandidát na funkci místostarosty.
Této kandidatuře jsem se bránil a navrhoval jiné, možná zkušenější členy ODS. Bylo mi jasné,že zaměstnání které mě uspokojovalo po stránce profesní, ale i finanční a kvůli kterému jsem si i rozšířil profesní vzdělání, budu muset na nějaký čas opustit.

Situace, kdy se člověk musí rozhodnout rychle a dobře, byla najednou přede mnou Jak se později ukázalo, ona ani jiná možnost nebyla. Myslím si, že moje rozhodnutí bylo určitě pozitivní pro Občanskou demokratickou stranu, možná i pro koaliční partnery a možná i pro příbramské občany a pro ně bych v této funkci chtěl udělat maximum. Co se týká mé osoby, je to trochu jinak. S postupnou ztrátou svého soukromí se pomalu vyrovnávám. S čím se ale nikdy nesmířím, jsou nesmyslné útoky a urážky některých členů zastupitelstva. Bohužel, ale mezi ně patří i členové ODS.
Mým přáním je, abych toto volební období ve funkci místostarosty dokončil se ctí , chtěl bych pro Příbram a jeho občany a zároveň i pro Občanskou demokratickou stranu ještě hodně udělat.

Reakce na článek J. Šimka v Periskopu č.9

Václav Černý

Po přečtení článku p. Šimka /syna JUDr.Dundáčkové/ v Periskopu jsem nemohl uvěřit,co dokáže napsat člověk, který patří mezi nejmladší členy ODS v Příbrami. Kromě toho, že se jeho děda podílel na rozdělení příbramské ODS a později i ve sdružení ODS Příbram město zastával funkci předsedy a jeho matka je zatím ještě poslankyně parlamentu ČR, nemá p. Šimek s ODS té doby nic společného.
Svým článkem pošpinil řadu schopných a čestných členů ODS v Příbrami a já věřím, že moje reakce není jediná a poslední.

Když jsem před mnoha lety vstupoval do ODS, bylo mi řečeno,že je lhostejné, do kterého sdružení vstoupím. Tak jsem se stal členem místního sdružení Příbram město. Později jsem pochopil, že to lhostejné není, a že mezi oběma sdruženími je velký rozdíl. Jako člen ODS jsem navštěvoval jednání obou sdružení, postupně získával informace a dělal si i vlastní názor na činnost obou.A co jsem zjistil? ODS Příbram – Příbramští patrioté, vedená Ivanem Fuksou, se zabývala problémy města a jeho občanů, a to nejen občanů pravicově smýšlejících, ale občanů všech. Velice rychle jsem pochopil, proč se nazývají Příbramští patrioté.Osud města jim prostě nebyl lhostejný.

ODS Příbram město je uskupení lidí /a někteří z nich ani nejsou Příbramáci/, kde se hlavně řešil a řeší osobní prospěch některých jednotlivců, např.podnájem nebytových prostor pro podnikání p. Šimka v areálu Spartak, získání dotací na SK Spartak a to jakýmkoliv způsobem, získání dotací a povolení pro kanalizaci v Jesenici, kde má p.Smítka pozemky a potřebuje je na náklady města odkanalizovat, podpora pí. poslankyně Dundáčkové,otázka poslanecké kanceláře, a také podpora pana poslance Tlustého, díky kterému padla vláda.
Moje rozhodnutí, že požádám o přestup z ODS Příbram město do ODS Příbramští patrioté vzniklo ihned poté, když se moci v ODS Příbram město uchopil pražský občan a podnikatel p. Roman Smítka.

To, jak p. Šimek popisuje politickou situaci v zastupitelstvu v roce 2007 a 2008 je pouze pře- nesený názor někoho jiného. Já mu nemám za zlé , že nezná podrobnosti o celé situaci tak, jak se opravdu vyvíjela. Musím se ale v tomto článku ohradit proti výroku, že jsem za přestoupení z jednoho sdružení do druhého dostal post místostarosty.

Po mém přestupu mezi patrioty nikdo netušil, jak dopadne koalice ČSSD+ SNK ED. ODS byla v opozici smířena s tím, že do komunálních voleb to takto zůstane.Koalice ale nevydržela.Po jejím rozpadu jsme byli osloveni vedením příbramské ČSSD, abychom pomohli tuto velmi nepříjemnou situaci řešit. Jednání probíhala společně mezi oběma sdruženími ODS a vedením ČSSD.
Tvrzení p. Šimek, že ODS se mohla spojit v koalici s SNK ED, je tvrzení nepravdivé, neboť SNK ED neměla jisté oba potřebné hlasy.A i kdyby je měla, nebyla to strana pro většinu členů ODS důvěryhodná,protože koalici s ODS mohla utvořit hned po volbách.

Demokratickým hlasováním všech zastupitelů a vedení obou ODS bylo rozhodnuto, že koalicí s ČSSD se krizový stav vyřeší. Byly zvoleny dvě verze: v té první byl ODS nabídnut post starosty a dva místostarostové měli být z ČSSD,v té druhé dva místostarostové z ODS a starosta z ČSSD.Opět při společném hlasování zvítězila varianta druhá

Musím zde upozornit p. Šimka, že já osobně jsem podporoval variantu starosty z ODS a dva místostarosty z ČSSD. To, že jsem se stal místostarostou, bylo rozhodnuto příbramským zastupitelstvem. Pro p. Šimka pouze připomínám, že tato funkce se nedá koupit, ani za něco vyměnit. Takovéto praktiky jsou právě blízké v uskupení ODS Příbram město.

Závěrem bych chtěl p. Šimka upozornit na jeho výroky o tom, že v ODS Příbramští patrioté jsou bývalí členové a funkcionáři KSČ. Já osobně o nich nevím. Chtěl bych pouze p. Šimkovi sdělit, že je pro mne milejší setkat se s čestným, zodpovědným a pracovitým člověkem, byť má za sebou jakékoliv členství , než právě mít cokoliv společného s p. Šimkem.

Video: Rozhovor s místostarostou V. Černým o Městských lesích

Václav ČernýO změnách v Městských lesích hovoří místostarosta V. Černý, který po změně organizačního řádu převzal pod svou gesci tuto organizaci.