Login / Create an Account
Oficiální stránky MS ODS Příbram

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Jsou liberálně konzervativní hodnoty tím, co určuje Váš život a Vaše životní postoje? Je vám blízká politika ODS, která navazuje na tradici evropské křesťanské civilizace, na humanitní a demokratické tradice první republiky a na zkušenosti současných západních demokracií? Nechcete jen pasivně přihlížet dění kolem sebe, ale být jeho aktivním hybatelem?

Informace o členství

Jak se stát členem Občanské demokratické strany

Členství v ODS je otevřeno občanům starším 18 let, kteří si přejí stranu podporovat, chtějí být známi jako její členové, respektují její program a stanovy a nejsou členy jiného politického hnutí či strany.

Občanská demokratická strana je členěna na regionální, oblastní a místní sdružení, která, zjednodušeně řečeno, kopírují kraje, okresy a obce. Každý člen ODS musí být registrován v místním sdružení, registrace ve více místních sdružení není možná. Místní sdružení, ve kterém je člen registrován, nemusí nutně korespondovat s místem bydliště, avšak s ohledem na případnou kandidaturu v komunálních volbách se doporučuje.

Členství v ODS vzniká vlastnoručním podepsáním přihlášky, rozhodnutím rady místního sdružení a zaplacením členských příspěvků. Jejich výše se v různých oblastních sdruženích liší, zhruba se pohybuje okolo 300,– Kč za rok, studenti a důchodci platí méně.

Přihláška do Občanské demokratické strany

Pokud máte zájem o členství v ODS, zde si můžete stáhnout přihlášku. Po jejím vytištění a vyplnění ji osobně nebo poštou doručte příslušnému oblastnímu manažerovi, který s Vámi dohodne další kroky.

Chcete vědět více informací

Pokud máte zájem o bližší informace o ODS nebo chcete-li se stát naším členem, kontaktujte nás, prosím, na následujících e-mailových adresách:
Svatopluk Chrastina - svatopluk.chrastina@seznam.cz
ing. Jaromír Volný - volnyjaromir@volny.cz