Login / Create an Account
Oficiální stránky MS ODS Příbram

Info

Informace pro členy


Vážení členové MS, dovoluji si Vás informovat, že Předsednictvo ODS rozhodlo v této mimořádné situaci o benevolentnějším přístupu při placení členských příspěvků na rok 2021. Termín pro zaplacení členských příspěvků se proto posouvá o tři měsíce do 30. června 2021.

Kategorie:

Informace hlavní kanceláře pro členy ODS


Vážení pokladníci místních sdružení, nejprve bych Vám chtěl popřát všechno nejlepší v novém roce 2021 a poděkovat Vám za Vaši práci pro ODS v roce 2020.

Kategorie:

Dopis předsedy ODS Petra Fialy členské základně


Vážené členky a členové ODS, vážení přátelé, dnes jsem na základě usnesení Výkonné rady ODS podepsal memorandum s KDU-ČSL a TOP 09 o společném úmyslu vytvořit volební koalici pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021.
Kategorie:

Informace Martina Kupky o průběhu a výsledcích jednání o krajské koalici


Vážené členky a vážení členové středočeské ODS, obracím se na Vás se zprávou o průběhu a také výsledcích vyjednávání o krajské koalici ve středních Čechách. Jsem rád, že v tomto komplikovaném čase mohu přijít hned s několika dobrými zprávami.
Kategorie:

USNESENÍ RADY MÍSTNÍHO SDRUŽENÍ ODS PŘÍBRAM


Usnesení rady místního sdružení ODS Příbram ve věci žádosti 1. místostarosty Ing. Martina Buršíka MBA o předložení konkrétních návrhů úpravy rozpočtu města Příbram v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.
Kategorie:

Informace o placení příspěvků


Dovoluji si Vás informovat jako předsedu místního sdružení ODS, že Předsednictvo ODS rozhodlo v této mimořádné situaci o benevolentnějším přístupu při placení členských příspěvků na rok 2020. Termín pro zaplacení členských příspěvků se proto posouvá o tři měsíce do 30. června 2020.
Kategorie:

MHD Příbram: Je třeba události posuzovat v kontextu doby

Ivan Fuksa
Ještě po 12 letech, po třech volebních období za vlády ČSSD a následně ANO, asi můžu za to, že v Příbrami jezdí zastaralé autobusy MHD.
Kategorie:

Usnesení MR ODS


MR ODS Příbram ve  svém  usnesení  doporučuje  poslanci Ing.  Ivanu Fuksovi nehlasovat v PS ČR zákony, kde by docházelo ke zvyšování daní,  neboť je to v   r o z p o r u  s   v o l e b n í m  p r o g r a m e m  ODS a proti zásadám pravicové strany.

Kategorie:

Čest jeho památce


S politováním sdělujeme , že náhle zemřel  náš přítel a vyjímečný člověk Ing. Libor Špinar. Rozloučíme se s ním v pondělí dne  20. 2. 2012 ve 12,00hodin v kapli na PŘÍBRAMSKÉM HŘBITOVĚ,,.

Kategorie:

Vzpomínka na Mgr.Václava Chvála


informace: Pokud budete chtít společně s Příbramskými patrioty uctít památku u příležitosti 2. výročí úmrtí Mgr. Václava Chvála, jste srdečně zvání. Sejdeme se  18.12. 2011 v 15,00 u hlavní brány na PB hřbitov. Svíčku s sebou.

Kategorie: