Login / Create an Account
Oficiální stránky MS ODS Příbram

Představení kandidátky do městského zastupitelstva Mgr.Ivany Králíčkové

Mgr. Ivana Králíčková

Mgr. Ivana Králíčková

Narodila jsem se před třiapadesáti lety v Příbrami, kde také s malými přestávkami v dětství žiji celý svůj život. Mám dvě již dospělé děti. Pracuji v Oblastní nemocnici Příbram jako manažerka ošetřovatelské péče. Mnozí si tuto pozici spíše představí pod jejím původním názvem „hlavní sestra“.


„Všechno své si nosím sebou“ zní překlad z latinského jazyka jednoho známého citátu. Sebou si nosíme své duševní - osobní vlastnosti , schopnosti i získané dovednosti. Nosíme si je do práce i domů. Mám ráda lidi. Ráda pomáhám. Mám ráda výzvy. Když si myslím, že to má smysl, snažím se věci změnit k lepšímu. Jsem energická, je pro mě důležité mít před sebou cíle, kterých chci dosáhnout i dobrý pocit z toho, co mám za sebou. Racionalita, lidskost, optimismus a vytrvalost. Schopnost rychle se rozhodnout i vstřícnost a ohleduplnost k druhým. Také to jsou vlastnosti, kterých si cením na ostatních a které mám, doufám, i já sama. Možná i pro to všechno mě vždy lákala práce ve zdravotnictví, je to moje životní nastavení.
K životu patří úspěchy, ale i zklamání a neúspěchy, všechno se prostě podařit nemůže a ne vždy lze všechno ovlivnit. Ale můžeme a musíme se o to snažit a pak se může podařit velká část toho, co si přejeme. V každém případě si ale tak či tak můžeme říci, že jsme se snažili a nenechali jsme to být.


Z čeho mám ve svém životě radost a na co jsem hrdá, jsou moji synové. Jsou čestní, jsou samostatní, jsou rovní s citem pro druhé a potřebou pomoci těm, ke kterým nebyl osud příliš štědrý a nadělil jim trápení, které si sami nezpůsobili. Můj osobní život je spokojený nejen díky mé rodině, ale i díky mým přátelům, se kterými sdílím své radosti i strasti a se kterými si, když je to třeba, navzájem pomůžeme. Co se týká mých pracovních úspěchů, jsem ráda za studia na vysokých školách, které odstartovaly můj osobní pracovní rozvoj i když to bylo náročnější o to, že v té době byly mé děti ještě malé. Ale máloco je v životě jednoduché a já jsem ráda, že se mi to povedlo studia dokončit. V nemocnici v Příbrami pracuji s menší přestávkou od roku 1985. Jsem patriot příbramské nemocnice, jsem na ni pyšná a vím, že je zde a vždy byla spousta nesmírně kvalitních lidí různých profesí, kteří svoji práci vykonávají s velkou oddaností a píli. Za své pracovní úspěchy musím poděkovat lidem, které jsem na své cestě potkala, kteří mě obohatili a pomohli mi svými znalostmi, zkušenostmi, lidskosti a moudrostí. Žádný úspěch v práci nebývá výsledem práce jen jedné osoby. Děkuji proto všem, kterým na naší nemcnici záleží a snaží se její péči a provoz zlepšit. Mnoho změn v nemocnici není a ani nemůže být ve svém důsledku vidět zvenku, i tak ale stály mnoho sil a práce. Získali jsme jednu z nejpřísnějších českých akreditací. Na základě vyjádření pacientů se nám podařilo opakovaně získat certifikát kvality pro sestry a celou nemocnici. Kromě standardních medicínských oborů se nám povedlo otevřít sociální a odlehčovací lůžka, domácí péči a paliativní péči. Na začátek nového roku bychom měli otevřít nemocniční hospic. Na rozvoj paliativní péče v nemocnici jsme dostali jako jedna z mála nemocnic v ČR dotaci na základě mého vlastního projektu, který jsme společně obhájili a obdrželi slíbené finanční prostředky. V rámci komunikace s veřejností jsme kromě jiných aktivit nemocnice zahájili pravidelné schůzky v Seniorpoitu v Přibrami. Přicházíme mezi naše seniory a seznamujeme je s nemocnicí, s jejími jednotlivými odděleními a s prací v ní a také zabrousíme na paliativní péči. Ptáme se na jejich názor a pečlivě jim nasloucháme. Máme velmi dobré výsledky, které často převyšují průměr v českých nemocnicích i v zahraničí. Moc si toho vážím, ale nesmíme „usnout na vavřínech“ a stále pracovat dál. Protože vývoj jde dopředu, v čase se mění i společnost a s ní i lidé v ní.


Mám ráda město, ve kterém žiji, kde jsem vychovala své syny a kde chci zestárnout. Dejte mi šanci pokusit se změnit Příbram k lepšímu. Otevřít naše město investicím. Pomáhat potřebným. Zpříjemnit ho mladým rodinám s dětmi. Oslovit mladé lidi. A já proto učiním maximum. Protože mi na Příbrami a lidech v ní záleží. A také proto, že „všechno své si nosím sebou“.