Login / Create an Account
Oficiální stránky MS ODS Příbram

Hodnocení volebního programu 1998 - 2002Naše výsledky


 

 

2001

Bytové hospodářství
Byla dokončena a předána nájemníkům 1.etapa výstavby sociálních bytů u Dolní Obory (Kasárna 1. máje) a nyní probíhá výstavba druhé etapy, pokračuje prodej bytů (v roce 2001 prodáno 430 bytů, celkem od začátku prodeje 5700). Připravuje se zahájení výstavby 160 bytů na Drkolnově. Plní se.

Doprava
To, co se nepodařilo prosadit minulým generacím, se po mnohaleté přípravě podařilo realizovat letos. Jde o velkorysé řešení dlouholetého dopravního problému v "geometrickém" centru města NA FLUSÁRNĚ. Jsou uvedeny do provozu dva nové kruhové objezdy, most a lávka přes Příbramský potok, byla napřímena výpadovka na Milín. Před dokončením je nový železniční viadukt, čímž se odstraní velmi nebezpečné místo pro chodce a buduje se nové parkoviště pro Nový rybník. Zrekonstruovali jsme třicet ulic. Poslední dokončená ulice jde do průmyslové zóny NA BALONCE. Na Rynečku u Alberta a nad Jiráskovými sady u Lázeňské ulice je nová světelná signalizace. Na riziková místa jsme nainstalovali bezpečnostní prvky pro ochranu chodců. Je čím se chlubit

Územní plánování
Po mnoha letech se blíží k závěru práce na územním plánu a po připomínkovém řízení půjde do druhého projednávání do MZ. V příštím roce to jistě bude

Školství
Před dokončením je přístavba Waldorfské školy, která získala i budovu pro dílenské vyučování. SPŠ má novou fasádu, dar Města k oslavám 150. výročí, opravili jsme plášť na 1.ZŠ, 15.MŠ a topné kanály na 7.ZŠ, a město přispělo na rekonstrukci palubovky v tělocvičně na 3.ZŠ. Školství je naší prioritou

Sport
Provedli jsme rekonstrukci střechy a zakoupili textové světelné hodiny na zimní stadion, v Aquaparku otevřeli venkovní a mokrou restauraci a zahájili po třiceti letech generální rekonstrukci vodního hospodářství pro venkovní bazén. Před dokončením je výstavba nové "východní" tribuny fotbalového stadionu na MARILE. Zrekonstruovali a rozšířili jsme sociální zařízení na městské chatě na Šumavě.Byla provedena rozsáhlá rekonstrukce zařízení na NOVĚM RYBNÍCE. Za finančního přispění města se hraje v Příbrami I. Gambrinus liga, extraliga ve volejbale,II. liga v hokeji. Na rozvoj a podporu mládežnických sportovních oddílů jsme přispěli 1,5mil.Kč. Směle se můžeme srovnávat s většími městy

Kultura
Zrekonstruovali jsme další výstavní sál v městské galerii ZÁMEČEK-ERNESTINUM. Na náklady města byla opravena hrobka bývalého starosty Blažeje Mixy na příbramském hřbitově, přispěli jsme na opravu varhan v kostele sv.Jakuba a na opravu střechy kostela sv.Vojtěcha. Opravili jsme i střechu klubu Junior. Na přístupových silnicích do města jsme nainstalovali "vítací" panely k propagaci akcí ve městě. Na přímou podporu kulturních a společenských spolků jsme vyčlenili 500 tis.Kč. Jsme kulturním městem

Komunální služby
Pokračuje se v rekonstrukci pouličního veřejného osvětlení a obnově hřbitovních cest. Po rozšíření hřbitova finančně pomáháme se stěhováním hrobů u Pichců.

Majetek města
Proběhla inventarizace majetku města a byla vyhodnocena efektivita dlouhodobých pronájmů. Objekty města jsou udržovány dle zpracovaného plánu. V Kulturním domě pokračovala generální rekonstrukce rozvodů inženýrských sítí, které jsou v havarijním stavu. V sedmi ulicích jsme zrekonstruovali síť vodovodů a kanalizací a vybudovali nové vodovodní řády v Žežicích a na Barandově. Dobrý hospodář majetek udržuje a rozmnožuje

Zdravotnictví a sociální služby
Město i nadále provozuje a financuje činnost záchytné stanice a lůžek pro bezdomovce, Azylový dům, před dokončením je výstavba domova seniorů na Březových Horách.

Bezpečnost
Instalovaný kamerový systém se osvědčil a úspěšně slouží k dohledávání a usvědčování pachatelů trestné činnosti.

Podnikání
Zahraniční investoři postupně rozšiřují ve spolupráci s městem své podnikatelské aktivity a v současnosti je již připravena průmyslová zóna k zainvestování.

Finance

I v letošním roce bylo hospodaření města prověřeno ratingovou agenturou a dopadlo na výbornou hodnocení Baa. Město Příbram díky rozumné finanční politice má nízkou dluhovou službu a jsme jedním z mála měst se zdravým hospodařením. Finance jsou vždy až na prvním místě

 

 

2000

Vážení spoluobčané,
blíží se konec I. poločasu volebního období 1998 – 2000.
Slovo poločas ve mně asociuje průběh fotbalového utkání. O přestávce trenér hodnotí v kabině hru a dává taktické pokyny do II. poločasu. Dovolte mi, abych tak učinil i já. Před dvěma lety uzavřela ODS Příbram s Vámi, voliči, na čtyři roky smlouvu, ve které se zavázala řešit Vaše problémy a potřeby. Problémy občanů Královského horního města Příbram. Dobrý hospodář provádí rekapitulaci své činnosti každý rok. V loňském roce jsme tak učinili a činíme tak i letos. Jak se nám to daří, posuďte z hodnocení, které Vám nyní předkládám. V průběhu dvou let nedošlo na příbramské radnici k žádné významné politické změně. Povolební radniční koalice ODS, KDU-ČSL, US, SZ a SŽJ funguje a je důkazem toho, že i v dnešní rozbouřené době se lze na zásadních věcech dohodnout. Za to patří příbramským radním a zastupitelům dík. Plyne z toho jediný závěr, že změnu v sestavě do II.volebního poločasu iniciovat nechceme a nebudeme. Ve volebním programu v r. 1998 jsme neslibovali nic velkého, bombastického, neuskutečnitelného. Zavázali jsme se podporovat a plnit věci každodenní potřeby příbramských občanů.
Po dvou letech můžeme s čistým svědomím říci, že aktivity radnice jsou plně v souladu s literou našeho volebního programu.

Vážení občané, hodnocení volebního programu vychází těsně před volbami do krajských zastupitelstev. ODS do nich přichází s novým volebním heslem “Hlavou i srdcem”. Toto heslo zní vlídně, rozumně a konečně vychází vstříc poptávce po jiném politickém stylu. Toto heslo nezní pyšně, je obráceno do budoucnosti a není ani pravé, ani levé. Má prostě koaliční potencionál a přesně vyjadřuje to, čeho je nám v komunální politice nejvíc zapotřebí. Věřím, že ve spolupráci se všemi tvořivými členy městského zastupitelstva všech demokratických stran bude toto heslo, včetně volebních programů ODS, naplněno a občané Příbrami budou hrdí na to, že zde žijí.


Po dvou letech

Vážení spoluobčané !
I když dva roky jsou velice krátká doba, přesto si dovolujeme Vás seznámit s výsledky práce zastupitelstva, kde velmi intenzivně pracují zvolení zástupci za ODS Ing. Fuksa, MUDr. Šedivý, MUDr. Kasper, pan Chrastina a pan Špina. Přehled vykonané práce není ani úplný ani vyčerpávající. Chceme Vám jen v jednotlivých kapitolách připomenou akce, které se povedlo za poslední rok zrealizovat. Je na Vás, občanech, aby jste posoudili, zda bylo uděláno dost nebo málo.

MAJETEK MĚSTA A SAMOSPRÁVA
V této kapitole byla naše činnost zaměřena na rekonstrukci zchátralých inženýrských sítí. Proto byla v rámci obnovy a údržby historického majetku města zahájena rozsáhlá rekonstrukce inženýrských sítí v Kulturním domě (7) pro jejich zcela dezolátní a havarijní stav, když před tím byla odsouhlasena rekonstrukce kotelny KD na plynovou a provedena celková rekonstrukce WC ve foyeru spojené současně s úpravou silnic u estrádního sálu. V oblasti vodovodů a kanalizací byly provedeny rekonstrukce zastaralých vodovodních sítí v ulicích Lázeňská (1), Alšova (3), Smetanova (3), Hornických učňů (4), Na Valdeku (6), Kozičínská (6), Nad Litavkou (6), Skalní (6), Spálená (6), Horymírova (6), Heyrovského (6). (Čísla v závokách znamenají čísla městských čtvrtí). Původní budova České spořitelny byla zakoupena do majetku města a bylo rozhodnuto, že zde bude vybudováno bezbariérové informační centrum MÚ, včetně pokladny, které usnadní kontakt všech občanů s úředníky města a zpříjemní služby, které město poskytuje. Byl zpracován architektonický záměr úprav objektu, který byl odsouhlasen městskou radou .V současné době bylo již vydáno stavební povolení na rekonstrukci této budovy. Nyní nás čeká úkol zapracovat tento záměr do rozpočtu na rok 2001. Dále byla schválena směrnice na digitální zpracovávání podkladů pro Stavební úřad, což je první krok pro realizaci digitální technické mapy města. Ta by v budoucnu měla usnadnit styk občanů se Stavebním úřadem a zkrátit veškeré schvalovací doby a opatřování nezbytných dokumentů k vydání stavebních povolení.

FINANCE
Hospodaření v roce 2000 dopadlo na výbornou, což ocenil i loňský audit a rating, který provedla renomovaná agentura. Příjmy města byly 824,8 mil Kč a výdaje 760,2 mil Kč. Plnění letošního rozpočtu se též vyvíjí velmi slibně v oblasti jak příjmů, tak i výdajů. Opět Městský úřad zadal prověření hospodaření města nezávislou agenturou zpracováním auditu a ratingu města za rok 2001, neboť toto nezávislé hodnocení může usnadnit příliv kapitálu a tím i vytváření pracovních míst ve městě.

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Touto otázkou se pravidelně zabývá městská rada i zastupitelstvo na každém svém zasedání. Dá se říci, že je jednou z priorit v jejich činnosti a zde jsou průběžné výsledky. Před zahájením je výstavba 60 sociálních bytů u Dolní Obory v bývalých kasárnách 1.máje s předpokládaným dokončením v roce 2001. K realizaci je připravena výstavba 180 bytů na Drkolnově (8) s pracovním názvem Triangl, kde se Město bude podílet finanční podporou jejich výstavby. Zájem občanů je veliký a prozatím převyšuje možnosti . Čekáme na schválení státní dotace a v případě kladného výsledku začneme stavět ještě letos. Po dokončení budou byty předány do osobního vlastnictví. Pokračovalo se ve výstavbě půdních bytů, která byla započata v loňském roce v Dlouhé ulici. Nyní byla dokončena výstavba 36 městských bytů v půdních vestavbách na nám. 17. listopadu (7), tř. Osvobození a E. Beneše. Do údržby městského bytového fondu bylo investováno 50 mil. Kč. Fond oprav a modernizace má stále volné finanční prostředky pro rekonstrukce a modernizace soukromého bytového fondu. I přes neustálé mediální výzvy, přestože podmínky poskytování finančních prostředků jsou výrazně lepší a dostupnější než u bankovních ústavů, občané tento fond stále málo využívají. Ve veřejné obchodní soutěži byly vybrány nové realitní kanceláře na správu obecních bytů. Pokračuje privatizace obecních bytů za konstantní cenu 800 Kč/m2.

DOPRAVA
Nejen při budování bezbariérového informačního centra, ale i v dopravě je pamatováno na zdravotně postižené spoluobčany. Pro ně, ale i pro ostatní občany, byla posílena linka č. 12 MHD dalším, novým nízkopodlažním autobusem,který umožňuje pohodlné cestování i tělesně postiženým osobám a obslužný interval se snížil na polovinu. Linka byla prodloužena celoročně na Svatou Horu a její trasa vede okolo Nemocnice s poliklinikami Příbram. Byl zřízen zvláštní spoj pro zdravotně postižené děti navštěvující Speciální školu. Byl zaveden nový čipový odbavovací systém v MHD a byly zakoupeny dva nové autobusy v rámci pravidelné obnovy vozového parku. Jako velmi potřebné se jeví urychleně vybudovat signalizační zařízení na křižovatce u supermarketu Albert, kde se situace stává neúnosnou. Signalizační světla však na problémových křižovatkách zatím nebyla realizována, neboť je MZ nezařadilo v letošním roce do rozpočtu. Doufejme, že po zvážení jejich nutnosti se tak stane v roce 2001. V říjnu tohoto roku bude zahájena stavba nového přemostění Příbramského potoka na Flusárně (4), včetně tolik potřebného nového dopravního řešení. V letošním roce byly realizovány generální rekonstrukce ulic: Lázeňská (1), Alšova (3), Smetanova (3), Hornických učňů (4), a v současné době se dokončují ulice Na Valdeku (6), Kozičínská (6), Nad Litavkou (6), Skalní (6), Spálená (6), Horymírova (6), Heyrovského (6), na Svatou Horu (2) a oprava dláždění Mariánské ulice (6,7). Byly rekonstruovány chodníky na nám. T.G. Masaryka (1), Okružní (7) a instalovány ochranné bariéry v ulici Rožmitálská (6) a Husova (6). U některých ulic byla provedena ve spolupráci se zainteresovanými stranami i generální rekonstrukce inženýrských sítí.

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Byl zpracován a předložen k připomínkování Územní plán města a po zapracování jednotlivých připomínek od občanů bude předložen městském zastupitelstvu ke schválení. Důraz je kladen na řešení dopravní situace města do budoucna a je navržen k jejímu řešení jihovýchodní obchvat města. Pro jednodušší orientaci pro občany byla zpracována cenová mapa města, která je již schválena Min. financí a bude v nejbližší době předložena MZ k projednání.Tato mapa bude dokumentem, který značně zjednoduší prodeje pozemků v katastru města. Radnice nechala zpracovat u renomovaných projekčních kanceláří návrhy stavebních úprav i s dopravním řešením na nám. 17. listopadu (7), dále pak studie pro humanizaci sídliště Drkolnov (8) a Křížových domů a na úpravy sídlištních dvorů a vnitrobloků (7). Dále pak urbanistické studie Fantovy louky (2,9) a Zdaboře – Červená (5).

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Po mnoha letech se Příbram zbavila uhelných kotelen v samém středu města, v Plzeňské ulici. I když se zpožděním a velkými problémy, byly konečně uhelné kotelny přeměněny na výměníkové stanice. Ke zlepšení životního prostředí jistě přispěla i plynofikace Březových Hor v ulicích: Na Valdeku (6), Kozičínská (6), Nad Litavkou (6), Skalní (6), Spálená (6), Horymírova (6), Heyrovského(6) a ČOV (6). Před dokončením je další etapa ekologického odkanalizování městské části Žežice (5) a podstatné části Březových Hor s odvedením vod kanalizačním sběračem údolím Litavky do zrekonstruované ČOV. Byl zahájen na 44 místech separovaný sběr plastů a uvažuje se o změně vyhlášky pro sběr komunálního odpadu, která by měla řešit i černé skládky ve městě. Pro větší čistotu města pro TS byl pořízen vysavač na psí exkrementy.

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Pracuje Občanské sdružení pro přípravu a realizaci Hospice Panny Marie Svatohorské v Příbrami.V současné době město přebírá od okresního úřadu do svého majetku budovu rozestavěné patologie, která by měla být právě přebudována na Hospic. Město předalo nemocnici rozestavěný stravovací pavilon k dobudování v hodnotě 20 mil Kč, který je nyní před dokončením a dle možností bude vyvařovat pro obyvatele DPS dietní stravu. Před zahájením je výstavba Domova důchodců na Březových horách (6).Nyní se hledá možnost financování. Město zažádalo o převod II. a III. polikliniky do svého majetku.

PODNIKÁNÍ
Město ve spolupráci s OHK , RRA a CZECHINVESTEM hledá vhodného investora pro průmyslovou zónu (6) a současně probíhá plynofikace této zóny pro zvýšení její atraktivnosti. Město má eminentní zájem na průmyslové zóně, neboť ta je schopna vyřešit problém tolik potřebných pracovních míst pro obyvatele města.

BEZPEČNOST
Městská policie již vstoupila do povědomí každého občana Města. Kamerový systém byl rozšířen na exponovaná místa ve městě, a již mnohokrát pomohl ve spolupráci s Českou Policií při odhalení trestných činů a usvědčení pachatelů . Byly osvětleny další nebezpečné lokality. Přestože se stále posiluje personálně vhodným výběrem stav strážníků Městské policie, nedaří se naplnit cílový stav.

ŠKOLSTVÍ
V Příbrami je 15 mateřských, 9 základních a 8 středních škol. Na 40 000 tisícové město je to utěšený počet. V letošním roce byly odstraňovány především havarijní stavy objektů, byla provedena nová fasáda objektu SPŠ (2) , sanační omítky objektu OA (1), obnoveny interiéry pavilónu bývalé Speciální školy při 8.ZŠ, provedena nová střecha na 14. a 15. MŠ. Chtěli bychom zdůraznit, že Město ze svého rozpočtu přispělo na vybudování moderního hřiště u Gymnazia Příbram částkou 4,2 mil Kč. Město se podílí odpočtem investic z pronájmů na rekonstrukcích objektů provedených nájemci.

KULTURA
Z našeho města se opět po letech stávají podbrdské Athény jak tomu bylo kdysi. Především díky Knihovně J. Drdy, Městské galerii, ale i mnoha agilním spolkům a občanům ve městě působících. Byla otevřena stálá expozice světoznámému rodákovi – fotografovi Františku Drtikolovi. Pro propagaci města byla vydána za finanční pomoci sponzorů bezplatná rozsáhlá propagační brožura o městě a okolí “Příbram na víkend” a “Aquapark”. Brožura je distribuována v infocentrech, hotelích, čerpacích stanicích, kempech a na internetu www.pribram-city.cz.Byly opraveny lesní a polní kapličky v okolí města. Na Březových Horách byly zpřístupněny nové prostory pro pobočku Knihovny J. Drdy. Nadále je podporována rozsáhlá ediční činnost Knihovny J. Drdy, která se zaměřuje nejen na regionální autory, ale i na prestižní Edici současné české poezie. Bylo započato zpracovávání příbramských archiválií do elektronické podoby a nadále jsou shromažďovány a zpracovávány materiály získávané od pamětníků. Jsou podporovány morálně i finančně příbramské spolky, které jsou přínosem pro život města. Jsou podporovány hudební a pěvecké soubory a zvláště pak tradiční Dvořákův hudební festival. Probíhá rozsáhlá a finančně náročná rekonstrukce Kulturního domu včetně nového vybavení kina. Úspěšně se rozvíjejí partnerské vztahy, které zvláště přispívají ke kulturním kontaktům mezi národy. Všechny příbramské spolky se spolu s městem významně podílejí na hlavních kulturních akcích města, Svatováclavské a Prokopské pouti. Byla zakoupena propagační vzducholoď k propagaci města a ke komerčnímu pronájmu. Na příjezdové komunikace do města byly instalovány “vítací billboardy”.

SPORT
Ani sport nezůstává pozadu. Do města se dostal díky podpoře zastupitelstva vrcholový sport, například fotbal, volejbal, šachy atd. V průběhu letošního roku byl zřízen skateboardový areál (8), na Zimním stadionu (7) byla vybudována sněžná jáma pro zefektivnění provozu a nové chladící zařízení i pro druhou ledovou plochu (jsme druhým stadionem v ČR, který má bezpečnou technologii dle norem EU). V Aquaparku (7) byl vybudován druhý tobogán – turbo, bazén byl vybaven novým osvětlením a ozvučením, mokrou restaurací, venkovním barem, parní kabinou a byla provedena generální rekonstrukce sociálních zařízení, vzduchotechniky, elektroinstalací a podhledů. Průměrná týdenní návštěvnost v Aquaparku vzrostla z 400 návštěvníků před rekonstrukcí na současný průměr 5000 (byla zaznamenána i rekordní návštěvnost 12 000 lidí za týden). Pro kolečkové bruslaře a cyklistické začátečníky byl připraven bezpečný uzavřený silniční úsek s pracovním názvem On – line dráha (3). Byla vybudována nová zastřešená tribuna na fotbalovém stadionu a rekonstrukce střechy na druhé tribuně. Je připraven projekt na výstavbu další tělocvičny u Sokolovny V zátiší (1) a na zastřešení druhé ledové plochy (7). Jsou finančně podporovány sportovní kluby jak v zájmovém, tak i výkonnostním sportu.

V příštích dvou letech budeme pokračovat v nastoleném trendu s jasným cílem: ve spolupráci s ostatními demokratickými stranami zastoupenými v Městském zastupitelstvu vytvářet lepší životní podmínky občanům města. Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom Vás, naše voliče nezklamali. Myslíme si, že uplynulé dva roky nám dávají právo takto hovořit.


O d v a h a + d ů s l e d n o s t = v ý s l e d e k