Login / Create an Account
Oficiální stránky MS ODS Příbram

Komunální volby 1998Ing. Ivan FUKSA

Narodil jsem se 15. 7. 1963 v Příbrami. Vyrůstal jsem v rodině pouze s maminkou, jelikož otec nás hned po mém narození opustil. V Příbrami jsem dokončil základní školu a nastoupil na Střední průmyslovou školu dopravní v Praze. V roce 1986 jsem absolvoval studium na Vysoké škole dopravy a spojů - Fakultu strojní a elekrotechnickou v Žilině - obor dráhová vozidla. Po výkonu základní vojenské služby jsem pracoval jako samostatný provozní technik u Dopravních podniků Praha - Metro v depu Kačerov. V roce 1988 jsem se z důvodů nemoci mé maminky vrátil do Příbrami. Od tohoto roku jsem pracoval jako středoškolský učitel odborných předmětů na Střední průmyslové škole. Po udání na jaře 1989 se o moji otevřenou prezentaci názorů v zaměstnání a v soukromí začíná zajímat STB. Po několika výsleších přichází listopadový převrat, který celou mašinérii STB zastavil. V roce 1990 jsem byl jako kandidát OF zvolen do Městského zastupitelstva (MZ) a při vzniku ODS jsem do této strany vstoupil. Před rokem 1989 jsem nebyl členem žádné politické strany. Po konkurzním řízení v červnu 1991 nastupuji na SOU Dubno do funkce zástupce ředitele pro teoretickou výuku. Od roku 1991 jsem členem Městské rady. V listopadu 1992 mne MZ zvolilo místostarostou města a mám na starost odbory: ekonomický, investiční a správy majetku města, dopravy, územního plánování, Technické služby a Městské lesy. Na podzim roku 1994 organizuji s ODS Příbram komunální volby a jako lídr ODS jsem znovu zvolen do MZ a opět na funkci místostarosty.

Od roku 1994 jsem podruhé ženat, mé první manželství bylo bezdětné. Moje paní PhDr. Jolana Fuksová je nyní na mateřské dovolené. Vychováváme spolu naše dva syny - čtyřletého Jana a desetiměsíčního Petra. Mojí největší zálibou je sport, kterému se v současné době nevěnuji tolik, jako dříve. Mám za sebou několik mezinárodních maratónů, úspěšný výstup na Mont Blanc a tři neúspěšné výstupy na Matterhorn. Rok 1998 mi přinesl vedle běžných radostí a starostí i dvě události,které citelně zasáhly do mého osobního života. Prvního ledna se nám narodil druhý syn Petr a v červnu mi po těžké nemoci zemřela maminka.

 

Rozhovor z listopadu 1998

Jste životním optimistou či pesimistou?
Optimismus mi dodává chuť do další práce, tak mohu prohlásit, že jsem optimistou. I když musím přiznat, že pesimismus mne vyprovokuje k vyšším výkonům v krizových chvílích.

Byla pro Vás škola hrou?
Někdy ano, někdy ne. Kdo říká, že se nikdy nemusel učit, tak nemluví pravdu. Já jsem se učit musel. Velice rád dnes vzpomínám na paní ředitelku Štěpánkovou ze 6.ZŠ, která byla naší třídní učitelkou v první hokejové třídě v Příbrami. A ta nás, třídu plnou “raubířů”, uměla postavit do latě. Většina z nás se dostala na střední a vysoké školy.

Čeho si v životě nejvíce ceníte?

Klidného a spolehlivého zázemí. Šťastné, zdravé a spokojené rodiny. Bez manželky, která je mojí velkou oporou, má pochopení pro moji práci a mé časté časové zaneprázdnění, bych nedokázal pracovat s plným nasazením.

Jaký je Váš největší životní úspěch a největší neúspěch?
Úspěch - zasadil jsem strom, postavil dům a mám dva syny. Neúspěch - nedostatečná jazyková vybavenost.

Kterého životního rozhodnutí dnes litujete a chcete ho změnit?
Žádného. Držím se pravidla:”Je lepší litovat, že jsem něco zažil, než litovat, že jsem nic nezažil.” Člověk nesmí přemýšlet, že by býval byl udělal něco jinak, protože začne přemýšlet, jak by se byly změnily další následné události. A to je cesta do “věže ze slonoviny” - do smyšlené /imaginární/ minulosti.

Jaký byl váš postoj k minulému režimu?
Před rokem 1989 jsem nepatřil k žádným hrdinům, který by hodně bojoval proti komunismu. Byl jsem však zvyklý mluvit upřímně a na rovinu o nedemokratických praktikách bolševiků. A to byla asi hlavní příčina mých častých udání a výslechů na Stb.

Máte nějaké špatné vlastnosti či neřesti?
Mám.Tak jako každý normální člověk. Mám rád plzeňské pivo a pikantní jídlo.Ve chvílích největší pohody v soukromí si rád zapálím fajfku nebo doutník a dám si nohy na stůl.Další mojí neřestí, v době, kdy mám vše hotové, je lenošení, zvláštˇ po domácím obědě.

A jaké jsou Vaše koníčky?
Před příchodem na radnici, kdy jsem měl hodně času na sport, jsem závodně běhal maratóny, lyžařské vytrvalostní závody a triatlony. V současné době mám minimum času na trénink a sportu se věnuji sporadicky pouze rekreačně. Občas si zahraji s přáteli tenis, rád jezdím na plachetnici, se kterou brázdím vltavské vody. Mám rád i výtvarné umění.

A jaký je Váš vztah k umění?
V době největší únavy posiluje mé duševno. Rád poslouchám české hudební klasiky, ale i současnou muziku jako jsou Pink Floyd a Dire Straid. Jelikož také trochu maluji, rád se inspiruji kvalitními mistry. Miluji vše z impresionismu. Z českých malířů mám rád J. Zrzavého, R. Kremličku, J.Kovaříka a z příbramských malířů K. Schata, J. Karla a L.Peška.

Jste věřící?
Ano jsem věřící. I když mí přátelé mne nazývají “salónním katolíkem”.

Jaký styl života se Vám nejvíce líbí?
Jsem nepřítelem ranního vstávání a jsem zvyklý pracovat do večerních hodin. Proto mi plně vyhovuje životní styl jaký je praktikován v západní Evropě, zvlášť ve Velké Británii. Rodina i ráno má být pohromadě, společně snídat. Chceme-li takto žít, musíme se rozloučit s tím, že z práce budeme doma už ve tři hodiny odpoledne.

Zbývá Vám čas na relaxaci?
Času je velmi málo. Nejvíce dnes relaxuji, když si hraji se svými kluky. Ve večerních hodinách si s přáteli zajdu zahrát tenis, squash nebo si jdu zaplavat. V nočních hodinách rád při příjemné muzice maluji. Před rokem po osmileté pauze jsem oprášil štětce a maluji na plátna své vize.

Z čeho máte největší radost ze svého působení v komunální politice?
Za poslední čtyři roky se výrazně zlepšilo komunikování mezi zástupci různých politických stran v městském zastupitelstvu. Již k sobě nepřistupujeme jako nepřátelé , ale jako soupeři. A to je správné. Město Příbram i v tomto volebním období prosperovalo. Šikovní a pracovití lidé v Příbrami, díky svým prosperujícím firmám, naplnili městskou pokladnu a tím nám umožnili investovat a zlepšit vzhled města. Hodně domů bylo opraveno a dostavěno. Vybudovaly se nové komunikace, které usnadnily a zbezpečnily dopravu po městě, historické centrum prošlo rozsáhlou regenerací včetně vybudování pěší zóny a rekonstrukcí kulturních a církevních památek.

Z čeho naopak nemáte radost?
Z věcí které se nám nepovedly.Nerad o nich mluvím, ale občan Příbrami je vidí. Dále z úplné ztráty soukromí.

Kdybyste se stal starostou, co uděláte jako první věc?

Nepraktikoval bych na žádné úrovni politiku neomezeného slibování.

Členové Městského Zastupitelstva za ODS Členové Městského Zastupitelstva za ODS

Ing. Ivan FUKSA
místostarosta
37 let, člen ODS

Ing. Ivan FUKSANarodil jsem se 15. 7. 1963 v Příbrami. Vyrůstal jsem v rodině pouze s maminkou, jelikož otec nás hned po mém narození opustil. V Příbrami jsem dokončil základní školu a nastoupil na Střední průmyslovou školu dopravní v Praze. V roce 1986 jsem absolvoval studium na Vysoké škole dopravy a spojů - Fakultu strojní a elekrotechnickou v Žilině - obor dráhová vozidla. Po výkonu základní vojenské služby jsem pracoval jako samostatný provozní technik u Dopravních podniků Praha - Metro v depu Kačerov. V roce 1988 jsem se z důvodů nemoci mé maminky vrátil do Příbrami. Od tohoto roku jsem pracoval jako středoškolský učitel odborných předmětů na Střední průmyslové škole. Po udání na jaře 1989 se o moji otevřenou prezentaci názorů v zaměstnání a v soukromí začíná zajímat STB. Po několika výsleších přichází listopadový převrat, který celou mašinérii STB zastavil. V roce 1990 jsem byl jako kandidát OF zvolen do Městského zastupitelstva (MZ) a při vzniku ODS jsem do této strany vstoupil. Před rokem 1989 jsem nebyl členem žádné politické strany. Po konkurzním řízení v červnu 1991 nastupuji na SOU Dubno do funkce zástupce ředitele pro teoretickou výuku. Od roku 1991 jsem členem Městské rady. V listopadu 1992 mne MZ zvolilo místostarostou města a mám na starost odbory: ekonomický, investiční a správy majetku města, dopravy, územního plánování, Technické služby a Městské lesy. Na podzim roku 1994 organizuji s ODS Příbram komunální volby a jako lídr ODS jsem znovu zvolen do MZ a opět na funkci místostarosty. Od roku 1994 jsem podruhé ženat, mé první manželství bylo bezdětné. Moje paní PhDr. Jolana Fuksová je nyní na mateřské dovolené. Vychováváme spolu naše dva syny - čtyřletého Jana a desetiměsíčního Petra. Mojí největší zálibou je sport, kterému se v současné době nevěnuji tolik, jako dříve. Mám za sebou několik mezinárodních maratónů, úspěšný výstup na Mont Blanc a tři neúspěšné výstupy na Matterhorn.


Svatopluk Chrastina
starosta SOKOLA Příbram, 53 let
kandiduje jako bezpartijní za ODS

Svatopluk CHRASTINAPodpora sportu v našem městě. Největší problém každé tělovýchovné jednoty, každého sportu jsou finance. Z rozpočtu města je věnována na tento účel částka nedostatečná. Je to proto, že v radě a v zastupitelstvu nemá sport a tělovýchova dostatečnou podporu. Finanční prostředky věnované na sport jsou rozdělovány mezi jednotlivé subjekty chaoticky podle toho, kdo se umí jak prosadit. Je třeba zavést systém, který zohlední počet členů, kvalitu hrané soutěže, ale i práci s mládeží a hodnotu nemovitostí, které musejí tělovýchovné jednoty a oddíly udržovat. To, že je v Příbrami nedostatek tělocvičen, není třeba zdůrazňovat. Chybí odjakživa, ale nic se s tím zatím nedělá. Vezměme si příklad z města Písku – to věnuje na sport 2% městského rozpočtu. A tak umožněme mladým sportovat! Peníze vložené do sportu ušetříme na boji proti drogám.


MUDr. Ivan Šedivý
ředitel nemocnice
45 let, člen ODS

MUDr. Ivan ŠEDIVÝ Narodil jsem se v Příbrami a vždy v ní žil. I přes můj věk jsem v pravém slova smyslu příbramský patriot. Mám v paměti obrázky původní Příbrami – Rychtu, Plzeňskou ulici, Ryneček, Dlouhou a Potoční ulici i s postavičkami, které sem patřily, vzpomínám procesí končící na Svaté Hoře, na korunovace s StB, na požár ambitů i kláštera, na krásné a malebné hornické domky na Březových Horách jako z obrázků od Hojdena, na pole, kde stojí dnes celé čtvrti paneláků a vilek. Pamatuji si na transporty uranové rudy na Bytíz a některé šachty obehnané dráty, na brigádníky v Uranových dolech, kteří zde zbohatli, aby v zápětí neměli nic. Toto je naše město plné historie, bohatství i chudoby. Toto je město, pro které chci pracovat a zvelebovat jej. Proto jsem se rozhodl podruhé kandidovat do městského zastupitelstva. Chci bojovat za zachování všeho pozitivního z historie a současně se podílet na budování města, majícího svůj kolorit, pro budoucí generace. Mým osobním závazkem do dalších let je vybudování hospice tj. zdravotně-sociálního a charitativního zařízení pro občany umírající a trpící, které by mělo zajistit nevyléčitelně nemocným důstojný odchod ze života.


Josef Špina
podnikatel – obchodník
58 let, člen ODS

Josef ŠPINAJsem majitelem drogistické prodejny v centru města Příbrami a v minulém volebním období jsem zastával funkci radního na příbramské radnici. V tomto volebním období jsem si jako hlavní cíl vytknul prohloubení spolupráce mezi radnicí a příbramskými živnostníky. V nadcházejícím volebním období jsem se rozhodl opět kandidovat. Chci využít svých zkušeností z obchodní praxe, z činnosti sdružení podnikatelů a z funkce radního.V současné době se mezi drobnými živnostníky velmi živě hovoří o velkém ohrožení z jevu zvaného GLOBALIZACE. Drobní příbramští živnostníci musí úzce spolupracovat mezi sebou a s radnicí a nabídnout občanovi kvalitnější služby než doposud, aby mohli konkurovat obchodním řetězcům a udržet odvody pro město Příbram.


MUDr. Fedor KASPER
lékař, 40 let